Publicerat 21 augusti, 2007

Mode och etik inför 2014

Rapport från ett samtal på kafé Schmäck torsdag 20 september 2007.

Kvällen inleddes med kortare anföranden från några av paneldeltagarna. Eva Lindberg från Svenska naturskyddsföreningen berättade om textilproduktionens miljöpåverkning, vad man som konsument kan tänka på om man vill handla miljövänliga kläder och textilier samt vad olika miljömärkningar betyder. I Umeå säljer drygt hälften av de större kedjorna miljömärkta kläder och ekologiskt odlad bomull.

Anna Sjöberg, Svensk Form Botnia, menade att mode länge ansetts vara ett tabubelagt område inom konst och design. Detta har dock förändrats, mode ses alltmer som en konstform och det diskuteras ur perspektivet hållbarhet. Sjöberg menade att det finns tre frågor man bör ställa sig när man diskuterar mode och kläder ur perspektivet hållbarhet:
För vem skapas och designas kläderna/modet?
På vilket sätt görs detta?
Varför görs det?
Hon talade även om modets betydelse för den egna identiteten. Kläder fungerar som en markör för vilken grupp man tillhör, vilket samhälle man lever i och vart man vill komma i livet. Svensk Form Botnia vill lyfta fram unga lokala formgivare som skapar hållbara plagg som man kan använda hela livet.

Nina Grensjö arbetar på Världsbutiken i Umeå. Hon menade att Umeå är en god utvecklad stad då det gäller medvetenhet kring frågor rättvisa och miljö.

Därefter följde ett samtal kring mode, miljö och etik.
Paneldeltagare:
Filippa Rådin, Kii
Clara Lidström, modebloggare
Nanny-Maja Anderback, författare
Emma, miljövetare
Nina Grensjö, Världsbutiken
Eva Lindberg, Svenska naturskyddsföreningen
Anna Sjöberg, Svensk Form Botnia
Linnéa Edin, Schmäck

Panelen diskuterade kring vad etiskt mode är. De menade bland annat att etiskt mode handlar om ett ansvarstagande, både för miljön och för människorna som producerar kläderna. Medvetenheten hos konsumenterna har ökat och därmed har även efterfrågan på ekologiska kläder ökat. Umeå upplevs av panelen som en stad med många medvetna invånare som vill diskutera etik och konsumtion.

Ett av problemen med ekologiska kläder är att de länge upplevts som väldigt tråkiga designmässigt. Panelen tror att detta är på väg att förändras då de ser en stor boom av intressanta formgivare som skapar ekologiskt mode. Detta kommer att öka efterfrågan ytterligare spår panelen.

På frågan om varför ekologiskt modetänk just nu är i ropet diskuterar panelen mycket kring medias påverkan. I en tid med alarmerande klimatrapporter blir det naturligt att fundera över vårt levnadssätt. Det är ingen slump att vi idag tänker på miljön, vi styrs av större makter, till exempel medieindustrin och modeindustrin. Vi har inte längre råd att inte bry oss om miljön, därför måste de förändringar vi gör idag bli bestående. Att handla ekologiskt mode, och tänka ekologiskt mode, ska inte vara en övergående trend, det ska bli en norm.

Visionen inför 2014 är att Umeås medborgare är ansvarstagande och medvetna om miljö- och etikkonsekvenserna av sina val då det gäller mode. Alla medborgare ska bli medvetna om att det finns ett ekologiskt mode. Lokala designers ska lyftas fram och uppmuntras till att skapa ekologiskt hållbart mode. Det ekologiska modet ska utvecklas på flera plan, bland annat designmässigt. Visionen är att utbud och efterfrågan av ekologiskt mode ska öka. Utbudet av ekologiskt mode ska, av såväl de stora kedjorna som de små butikerna, synliggöras och bli till en självklar del av kollektionerna. Det ekologiska modet ska inte bara se trendigt ut, det ska vara trendigt att bära ekologiskt mode. Denna trend ska uppmuntras och i framtiden övergå till en självklarhet.

Normen 2014 ska vara hållbar utveckling. Denna hållbara utveckling bör inte bara prägla modet utan alla former av kulturyttringar.

Nedtecknat av Linda Söderholm och Madeleine Wikstén
Institutionen för Kultur och Medier
Umeå Universitet

Foto: Elaine. Creative Commons: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Mode och etik inför 2014