Publicerat 27 mars, 2008

Rapport från mötet om skidkultur

Ett 50-tal skidentusiaster (föreningsledare, aktiva tävlingsåkare och motionärer) mötte upp när Umeå Fritid inbjöd till ett seminarium och dialog på temat ”Skidkulturen i Umeå” tisdag 25 mars 2008. Seminariet var ett av många seminarier inom ramen för Umeå 2014.

Umeå har stolta skidtraditioner; Hjalmar Bergström, Martin Lundström, Assar Rönnlund, Pär Elofsson med flera skidåkare med stora nationella och internationella framgångar. På Västerbottens museum finns världens äldsta skida förvarad och i Umeå byggdes också Sveriges första elbelysta skidspår.

Arbetet med skidspår
Seminariet ”Skidkulturen i Umeå” hade siktet inställt mot framtiden. Roger Hägglund, spåransvarig på Umeå Fritid, inledde med att berätta om arbetet med att göra skidspår. Det är ett arbete som i princip pågår året runt. Under barmarksperioden gäller det att skapa bästa möjliga underlag för att när snön väl kommer kunna packa och pista för bästa möjliga spår.

Leif Isaksson från IFK Umeås skidsektion berättade om arbetet med att göra snö till konstsnöspåret på Nydala. Ett 50-tal ideella ledare lägger varje år ner cirka 2000 timmar när vädret (kylan) gör det möjligt att köra snökanonerna – ett arbete som pågår dygnet runt när det är som mest intensivt.

Draghundssport
Peter Gustafsson från Umeå brukshundsklubbs draghundssektion, redogjorde för den allt mer växande hundsporten. På klubbens två tillgängliga tider på Nydala tränar ett 40-tal ekipage per kväll. Peter berättade också att i några kommuner får draghundssporten nyttja vissa skidspår på samma villkor som övriga skidåkare, det vill säga när som helst. Några kommuner ställer krav på eller kommer att ställa krav på ”grönt kort” för att få träna i de kommunala skidspåren.

Varmare klimat
De senaste årens milda vintrar har gjort det allt svårare att göra skidspår och skidsäsongen har kommit igång senare. Tord Andersson, Umeå Universitet, redogjorde för de temperaturförändringar som skett under ett långt och ett kortare tidsperspektiv. Under perioden 1961-1990 var den genomsnittliga snöperioden i Umeå cirka 160 dagar. Tord kunde konstatera att medeltemperaturen höjts med cirka 2,5 grader de senaste femton åren och att antalet dagar med snötäckt mark minskat längs Norrlandskusten. Scenariot för de närmaste 20 åren visar på ungefär samma klimat som den gångna vintern.

Med hänvisning till dessa fakta menade Tord att det kanske är dags att fundera på lokaliseringen av skidspår till högre belägna områden.

Skidtunnlar och rullskidbanor
Per-Åke Yttergård, Svenska skidförbundet, inledde med att konstatera att i början av 1960-talet fanns det bara en handfull ishallar – i stort sett all ishockeyverksamhet (träning och matcher) bedrevs utomhus. Idag finns över 300 ishallar och nästan ingen hockeyverksamhet bedrivs utomhus. Idag börjar det byggas skidtunnlar och rullskidbanor för att tillgodose skidsportens (såväl tävlings- som motionsverksamhet) behov. Per-Åke framhöll att skidåkning är en av de bästa folkhälsoaktiviteterna.

Per-Åke framhöll också vikten av att satsa på skidsporten i form av att fortsätta med bra preparerade spår men att även satsa på skidtunnlar, rullskidspår och skidlekplatser. Det är viktigt med samverkan mellan kommunen och föreningarnas engagemang och det är inte fult att ta betalt för väl preparerade spår.

Synpunkter från publiken
En mängd synpunkter och förslag framfördes från den engagerade publiken, här följer en sammanfattning:

 • Kör upp en slinga på Mariehemsängarna när första snön kommer!
 • Prioritera I20 och Kulla när första snön kommer. Den kommer oftast först där.
 • Tillgänglighet/närhet till enkla spår är viktigt för barnfamiljer.
 • Lägg ut driften av vissa spår till intresserade föreningar.
 • Går det inte att göra mindre brett mellan spåren?
 • Vallabodar till de större spåren, i första hand till Nydala.
 • Tack för de jättefina spåren!
 • Önskemål om tävlingssekretariat till Nydala.
 • Ta betalt för Nydala hela säsongen för att skapa bättre förutsättningar för IFK Umeås arbete med konstsnötillverkningen!
 • IFK Umeå ska inte behöva ta ekonomiska risker för snöfattiga vintrar!
 • Skidskytteplatsen ser inte bra ut. Bör underhållas och skyltas upp vad som gäller.
 • Det är alltid hundägaren som är ansvarig om något händer, även i skidspåren.
 • Kanske dags att tänka om när det gäller placering av och prioritering av skidspår utifrån ett klimatperspektiv (högre belägna platser och en bit längre in i kommunen).
 • Ur miljösynpunkt – satsa på fler konstsnöspår.
 • Satsa på några enkla klassiska skoterdragna spår i närheten av bostadsområden.
 • Elitåkarna önskar en tuffare bana och rullskidbana i Umeå.
 • Gör en vetenskaplig studie av skidsportens betydelse för folkhälsan!
 • Gammliaterrängen är för mörk – gallra på ett försiktigt sätt.
 • Nästa konstsnöspår i Stadsliden!
 • Fler World Cup-arrangemang till Umeå!
 • Tack till Umeå Fritid för initiativet till denna träff!

Text: Kjell Thelberg, Umeå Fritid

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Rapport från mötet om skidkultur