Publicerat 9 december, 2008

Umeå vidare i kulturhuvudstadskampen

Umeå har gått vidare i kampen om att bli utsedd till Europas kulturhuvudstad 2014. Juryn meddelade klockan 17.00 idag att Umeå får chansen att fortsätta konkurrera med Lund.

– Vi vågar bryta mönster. Vi vågar utveckla nya metoder. Och vi har en brett stöd och en politisk enighet. Därför är Umeå en vinnare idag, säger en mycket glad Marie-Louise Rönnmark (s), kommunalråd i Umeå.

– Jag är ödmjukt tacksam att vi får jobba vidare med frågan. Detta kommer att ge oss i norr ett fantastiskt avstamp och en mycket bra möjlighet. Jag törs garantera att vi kommer att kunna uppfylla förväntningarna eftersom vi har ett starkt stöd i hela nordliga regionen, de nordiska länderna och de nordiska länen, säger Sven-Olov Edvinsson, centerpartiets gruppledare i Umeå och ledamot i den politiska styrgruppen.

Juryn, där bland andra Cissi Elwin, VD för Svenska Filminstitutet, och Robert Scott, engelsmannen bakom Liverpools kulturhuvudstadsår ingår, bestämde sig för Umeå efter en utfrågning och efter att ha lyssnat till en halvtimmeslång presentation om grundtanken bakom Umeås kandidatur och ansökan.

Nästa steg: fördjupad ansökan
Umeå och Lund har nu möjlighet att fördjupa sina ansökningar. Ett arbete som ska vara klart i september nästa år.

– Nästa steg för oss blir att fördjupa ansökan och berätta varför det är viktigt för oss att vara en del av den europeiska kulturen. Vi kommer bland annat att sätta ihop grupper inom olika konstarter för att jobba vidare med begreppet den europeiska dimensionen, berättar Marie-Louise Rönnmark (s).

I slutet av 2009 kommer juryn att meddela vilken svensk stad som juryn kommer att rekommendera. Rekommendationen lämnas sedan till Kulturrådet och regeringen. Den svenska kandidaten meddelas EU-kommissionen och kulturministrarna fattar det slutgiltiga beslutet i maj 2010.

Nästa styrgruppsmöte före jul
Styrgruppen för Umeå 2014 kommer att träffas igen före jul för att redan nu dra upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet.

– Vi har bland annat de 200 idéer som kommit in i samband med dialogsamtalen att gå vidare med. Dialogen med alla samarbetspartners, till exempel medborgare, företag, och föreningar kommer att utgöra grunden för den fördjupade delen av Umeås ansökan, säger Marie-Louise Rönnmark (s).

Mänsklig tillväxt — Umeås erbjudande
Rönnmark är hoppfull inför fortsättningen. Hon tror, liksom de övriga styrgruppsledamöterna i Umeå2014, att Umeås ansökan kommer att räcka hela vägen.

– Jag tror att vår styrka ligger i bredden. Vi bygger vidare på folkbildningen, en tradition som har sina rötter i upplysningstiden. Med hjälp av metoden open source, öppen källkod, vill vi göra kulturen tillgänglig för fler. Vi har också visat att vi tillsammans med våra samarbetspartners har viljan och förmågan att hitta nya uttrycksformer och bryta nya konstnärliga vägar. I Umeå erbjuder vi mänsklig tillväxt!

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeå vidare i kulturhuvudstadskampen