Publicerat 26 mars, 2009

Dialog 2014: Treasures in Leisure

Sammanfattning av diskussionerna som fördes på mötet kring programområdet Treasures in Leisure den 25 mars 2009 på Umeå folkets hus. Umeå har gått vidare i […]

Publicerat 19 mars, 2009

Dialog 2014: Burning Snow Melting Ice

Anteckningar från workshopen om Umeå 2014:s föreslagna programområde Burning Snow – Melting ice, som arrangerades på Umeå folkets hus den 18 mars 2009. Fredrik Lindegren, […]

Publicerat 17 mars, 2009

Dialog 2014: Growth of Identities

Rapport från en workshop om ett av Umeå 2014:s föreslagna programområden på Umeå folkets hus den 16 mars 2009. Några av de medverkande: Fredrik Lindegren […]

Publicerat 9 mars, 2009

Rapport från dialogmötet om She’s Got the Beat

Lördag 7 mars 2009 klockan 18 arrangerades ett öppet diskussionsmöte på Hamnmagasinet. Temat var Umeå 2014:s föreslagna programområde She’s got the beat – the gendered […]

Publicerat 4 mars, 2009

Dialog 2014: Sämij bivddieme – Sami Invitation

Anteckningar från det öppna möte kring Umeå 2014:s föreslagna programområde Sämij Bivddieme – Sami invitation som arrangerades på Västerbottens museum måndag 2 mars 2009 klockan […]