Publicerat 9 mars, 2009

Rapport från dialogmötet om She’s Got the Beat

Lördag 7 mars 2009 klockan 18 arrangerades ett öppet diskussionsmöte på Hamnmagasinet. Temat var Umeå 2014:s föreslagna programområde She’s got the beat – the gendered city.

Kicki Fagerlund, som är ansvarig för att samla in och samordna projektidéer till programområdet, inledde med att hälsa välkommen och berätta om det pågående arbetet med att fördjupa Umeås kulturhuvudstadsansökan. Den ska lämnas in i juni 2009 och innehålla ett program för evenemangsåret 2014. Idéerna hon samlar in ska bli till konkreta projekt som ska vara av hög klass och intressant ur ett europeiskt perspektiv.

Just nu finns det åtta programområden men antalet kan komma att ändras, liksom namnen på dem. Feministiska aspekter ska förstås även genomsyra projekten i de andra programområdena. Namnet ”She’s got the beat” innehas ju också av en musikförening, men det betyder inte att projekten i programområdet måste vara knutna till föreningen, underströk Kicki.

Emma Swanström, som arbetar med föreningen She’s got the beat, berättade att de firar tioårsjubileum i år. En av deras viktigaste aktiviteter är ett popkollo för unga tjejer.

Gerda Berglund, som arbetar på Hamnmagasinet, berättade om verksamheterna som bedrivs i huset och om de samarbeten man har med olika föreningar.

Kicki Fagerlund: En workshop med representanter från olika institutioner och organisationer har genomförts. Diskussionerna som fördes där utgick från fyra underområden med arbetsnamnen ”Umeå: Punk City”, ”Umeå: Creative City”, ”Umeå: Queer City” och ”Umeå: the Gendered City”. En synpunkt som framfördes på workshopen var att programområdets underrubrik borde ändras från ”the gendered city” till ”challenging power”.

Emma Swanström: ”Punk City” handlar om ett förhållningssätt. Punkscenens Do-It-Yourself-attityd gensomsyrar också andra kulturformer i Umeå. Den är starkt förankrad. Hos utövarna finns massor med kompetens som borde tas tillvara bättre. Många arbetar hårt och behöver få något tillbaka.

Ett projekt i kulturhuvudstadssatsningen borde vara en turnébuss som åkte ut i Europa med Umeåband. De skulle kunna dokumentera resan med bloggar eller en dokumentärfilm. Bussen kan kanske också ta med sig andra band tillbaka till Umeå.

Vi skulle kunna bygga en studio med glasväggar på Rådhustorget, dit lokala band kan komma och spela in skivor gratis.

När det gäller jämställdhets- och queerperspektivet inom musikbranschen finns det tyvärr mycket att göra. I samband med bidragsärenden borde kommunen ställa krav på konsertarrangörer att ha en jämnare könsfördelning bland artisterna.

Karin Jangert, från Humlab vid Umeå universitet, berättade om Eclectic Tech Carnival. Det är ett slags teknikläger för kvinnor med internationella utbyten kring teknik, konst med mera. Hon tipsade också om utställningen ”Pushing the Limits” som har vernissage på Bildmuseet i april.

Kicki Fagerlund: Umeå universitet är känt fär all den forskning kring kön- och maktstrukturer som bedrivs. En stor utställning internationell utställning med kringarrangemang skulle kunna genomföras under 2014.

Umeå, som flera gånger utsetts till Sveriges homovänligaste stad, kan vara en förebild för andra på andra sätt också. Det är ganska stor skillnad på attityden i Umeå jämfört med många andra städer.

I Örnsköldsvik arrangeras en regnbågsvecka varje år, den skulle kunna spridas till fler orter.

Några av projektidéerna som föreslagits inom ”She’s got the beat” tangerar programområdet ”Growth of identities”. Där har ju tankar kring en europeisk pridefestival nämnts.

Gerda Berglund: Ett ungdomens hus borde vara med i ansökan. Det ska vara i kommunal regi och helst borde målgruppen vara 16-25 år. Själva huset är inte det viktigaste – det är att verksamheten är långsiktig. Karlstads ungdomshus är en bra förebild.

Karin Jangert: Den unga undergroundkulturen föds ju ofta här på Hamnmagasinet.

Emma Swanström: Alla målgrupper måste få sitt. 20-30-åringar måste till exempel motiveras att stanna kvar i Umeå. Ett kreativt klimat är viktigt.

Kicki Fagerlund: När det gäller föreningslivet borde vi hitta bättre metoder att stödja och samarbeta mellan föreningar och bidragsgivare och föreningar sinsemellan.

Katarina Klingberg: Scen Saga är ett exempel på gott samarbete.

Emma Swanström: Hur kan man bryta de rådande könsstrukturerna inom kulturen?

Kicki Fagerlund: Arrangörerna har det största ansvaret.

Katarina Klingberg: Musikbranschen domineras av män, men inom dansen är det tvärtom. Där finns det kanske erfarenheter att dela med sig av.

Emma Swanström: Man skulle kunna testa att arrangera danskvällar där det inte är männen som styr. Det vore intressant att se vad som händer.

Katarina Klingberg: Det finns könsneutrala danser, capoeira till exempel.

Diskussionerna utmynnade senare till ett allmänt samtal om kvinnors villkor i kulturlivet och erfarenheter från musikbranschen. Efter mötet arrangerades en konsert med Ahead och Brita-Kristina.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Rapport från dialogmötet om She’s Got the Beat