Publicerat 9 oktober, 2009

Läs juryns rapport om varför de valde Umeå

Nu har urvalsjuryn presenterat sin rapport om varför de valde Umeå och inte Lund som kulturhuvudstad 2014. I rapporten ges också råd till Umeå i […]

Publicerat 6 oktober, 2009

Fredrik Lindegren blir konstnärlig ledare för Umeå2014

Fredrik Lindegren, kulturchef i Umeå och fram till idag projektledare för Umeås kulturhuvudstadssatsning, kommer att utses till konstnärlig ledare för Umeå 2014. Den engelska titeln […]

Publicerat 2 oktober, 2009

Nu ska kulturhuvudstaden ta form

Juryn har valt Umeå som Europas Kulturhuvudstad 2014. Förberedelsearbetet ska dra igång. Umeå kommer att bjuda publik och besökare från hela Europa ett utmanande och […]