Publicerat 9 oktober, 2009

Läs juryns rapport om varför de valde Umeå

Nu har urvalsjuryn presenterat sin rapport om varför de valde Umeå och inte Lund som kulturhuvudstad 2014. I rapporten ges också råd till Umeå i det fortsatta arbetet, bland annat  hur man ska utveckla den europeiska dimensionen i programmet.

Juryrapporten ger en bild av hur den kandidatur och process som Umeå presenterat har uppfattats av juryn. Inte oväntat lyfter juryn det stora och breda engagemanget inom såväl den politiska sfären som den kulturorienterade. Dock framhåller juryn att ett stort arbete ligger framför oss men att vi redan idag är en kandidat med goda förutsättningar att lyckas väl.

Sammanfattning av rapporten:

Juryn tyckte att de båda städerna hade ganska olika visioner. Umeå hade en mycket tydlig vilja att göra staden och norra Sverige mer synlig i Europa. Umeå ville också använda kulturen som en drivande kraft i regional utveckling. Lunds vision handlade om att koppla samman kultur med vetenskap och skapa närmare samverkan mellan universitetet och resten av samhället.

Umeås ansökan ansågs bättre uppfylla huvudkriterierna ”den europeiska dimensionen” och ”staden och medborgarna” än Lunds ansökan. Juryn tyckte också att Umeå har visat ett starkare politiskt engagemang, både hos kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark och andra politiker, oavsett partifärg. Dessutom hade Umeå presenterat en bättre sammanlänkad ledningsstruktur och ett starkt finansiellt stöd för sin satsning. Juryn gillade också Umeås starka vilja att knyta staden och norra Sverige närmare andra delar av Europa.

Juryn var enhällig i sin rekommendation om att Umeå ska utses till Europas kulturhuvudstad 2014.

Juryns råd till Umeå i det fortsatta arbetet fram till 2014:

  • Utveckla projekten kring kriteriet ”den europeiska dimensionen”. Umeå förväntas erbjuda ett nytt europeiskt kulturellt perspektiv från sin norra position.
  • Integrera samerna och den samiska kulturen fullt ut i planerna för kulturhuvudstadsåret.
  • Engagemanget hos politikerna räcker inte, det måste spridas till hela befolkningen. De ska vara delaktiga, inte bara publik.
  • På grund av sitt läge och sin storlek, kommer Umeå att ha svårt att marknadsföra sig i Europa. Juryn är nyfiken på hur vi kommer att hantera det.
  • Regionen får gärna vara med i satsningen, men staden Umeå bör vara i centrum för planeringen och programmet för 2014.
  • Se till att kultur även fortsättningsvis står i centrum för utvecklingen av Umeå.
  • Gör 2014-arrangemangen tillgängliga för ungdomar från andra europeiska länder. Juryn föreslår att billiga tågbiljetter, billiga flygresor, billigt boende etc tillhandahålls.

De sju europeiska jurymedlemmarna kommer att utgöra en kommitté som ska övervaka och ge råd till Umeå i planeringen fram till 2014. I den kommittén kommer också Benny Marcel från Kulturrådet att ingå som svensk observatör. Om kommittén är nöjd med Umeås program kommer man att rekommendera EU-kommissionen att Umeå får Melina Mercouri-priset, ungefär en och en halv miljoner euro.

Juryn betonar att mycket hårt arbete återstår för Umeå för att kulturhuvudstadsåret ska bli en framgång, särskilt när det gäller den europeiska dimensionen.

Enligt den formella processen ska Sveriges regering nominera Umeå som kulturhuvudstad och meddela EU sitt förslag. Det slutliga beslutet fattas av EU:s ministerråd våren 2010.


Läs hela rapporten på engelska (PDF)

Tidigare rapport:

Efter ansökan del 1, januari 2009 (pdf)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Läs juryns rapport om varför de valde Umeå