Publicerat 10 maj, 2010

Klartecken från EU: Umeå och Riga är Europas kulturhuvudstäder 2014

EU:s ministerråd sammanträdde måndag 10 maj 2010 i Bryssel och fattade det formella beslutet om att utse Umeå och Riga. Marie-Louise Rönnmark och Nils Ushakovs utropar: ”Nu gör vi oss redo för ett fantastiskt kulturhuvudstadsår!”

Umeå i Sverige och Riga i Lettland kommer att vara Europas kulturhuvudstäder 2014. Det beslutade EU:s ministerråd formellt, i enlighet med den internationella expertjuryns rekommendation. Detta innebär startskottet för de två städernas kulturhuvudstadssatsningar, och vi har bara sett början vad gäller samarbeten mellan Umeå och Riga.

– För Umeå och Riga innebär kulturhuvudstadsåret 2014 en långsiktig satsning på kulturen som tillväxtfaktor för våra regioner. Kulturellt samarbete mellan städerna kan ge effekter på många olika sätt, säger Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd i Umeå.

– Kultur har avgörande betydelse i en stads utveckling, kan leda till förbättrad levnadsstandard, och som exempel från andra länder visar, kultur kan också vara en ekonomisk stimulansfaktor, säger Nils Ushakovs, borgmästare i Riga. Kulturprogrammet för 2014 ger oss möjlighet att lyfta frågor som är viktiga för Lettland och hela Europa. Projektet kommer också att vara en viktig del i förberedelsearbetet inför Lettlands ordförandeskap för Europeiska unionen 2015.

Kulturhuvudstäderna kan erbjuda mer tillsammans
Umeå och Riga kommer att intensifiera redan påbörjade samarbeten med fokus på 2014. Gemensamma aktiviteter och nya dynamiska satsningar kommer att stärka båda regionerna, liksom utvecklingsmöjligheter inom handel och industri. Den nyligen öppnade flyglinjen mellan de två städerna skapar också gynnsamma förutsättningar för ett varaktigt samarbete.

– Vi har sett hur gränsöverskridande samarbeten, som det mellan NorrlandsOperan och sydafrikanska partners, kan sporra och berika vår region, sägerMarie-Louise Rönnmark.

”Open Source” i Umeå och “Force Majeure” i Riga
I Umeå är mottot “Open Source”, vilket betyder att  projekt och program för kulturhuvudstadsåret kommer att utvecklas med stor öppenhet.
Riga har valt det juridiska utrycket “Force Majeure” för sitt program och ämnar stärka betydelsen av kultur som instrument för att förbättra städer och människors liv.

– Umeå och Riga kommer att presentera kulturprogram som inte bara betonar städernas och regionerna specifika kulturarv, utan också vad som är gemensamt för alla europeer. Det kommer att bli mycket spännande att utforska den europeiska dimensionen av kulturlivet tillsammans med Riga, säger Marie-Louise Rönnmark.

– För Rigas del handlar kulturhuvudstadsåret också om andra aspekter, till exempel kultur som medel att lindra socioekonomiska problem, långsiktig stadsplanering och kulturell infrastruktur samt decentralisering av kulturarrangemang och kulturella tjänster, säger Nils Ushakovs.

EU:s ministerråd sammanträdde måndag 10 maj 2010 i Bryssel och fattade det formella beslutet om att utse Umeå och Riga. Numera utses två städer varje år, varav ett från en ny medlemsstat.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Klartecken från EU: Umeå och Riga är Europas kulturhuvudstäder 2014