Publicerat 4 maj, 2010

Sune Jonssons centrum för dokumentärfoto får pengar av Umeå kommun

Umeå kommun ger 300 000 kronor i stöd till Västerbottens museums satsning på Sune Jonssons Centrum för dokumentärfotografi (SJCD) som ska stå klart 2014.

Västerbottens museum har sökt pengar för att under tre år bygga upp ett centrum för dokumentärfotografi vid museet i fotografen och filmaren Sune Jonssons namn. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beviljat 300 000 kronor till en förstudie under 2010 som ska utveckla goda förutsättningar och bli en bas för satsningen.

Arbetet med SJCD ska bland annat verka för:

  • utställnings- och programverksamhet för dokumentärfoto
  • ett väl fungerande arkiv för Sune Jonssons fotografier och filmer
  • former för att dela ut stipendier och starta nya dokumentärfotoprojekt
  • en vandringsutställning i Europa och Riga i samband med kulturhuvudstadsåret
  • utgivning av Sune Jonssons böcker på engelska.

SJCD, som är tänkt att vara etablerat till 2014, är en av Västerbottens museums större satsningar de närmaste åren. Ett motiv för kommunens stöd är att den också bedöms vara en viktig del i Umeås kulturhuvudstadssatsning.

Övriga medfinansiärer till SJCD är Kulturrådet och Västerbottens läns landsting.

Bilden: Prag 1968. Foto: Sune Jonsson / Västerbottens museum.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Sune Jonssons centrum för dokumentärfoto får pengar av Umeå kommun