heartss2

Publicerat 9 juni, 2010

Umeås kommunstyrelse får ett kulturhuvudstadsutskott

Den politiska nämndsorganisation i Umeå kommun kommer att ändras från 1 december 2010. En del i förändringen är att kommunstyrelsen får ett nytt kulturhuvudstadsutskott.

Kulturhuvudstadsutskottets uppgift blir att genomföra Umeå 2014 — Europas kulturhuvudstad. Det kommer bland annat att besluta om hur pengar ska användas och hur arbetet ska organiseras samt se till att uppställda mål uppfylls. Utskottet, som kommer kommer att ha sju ledamöter och sju ersättare, ersätter den nuvarande politiska styrgruppen för Umeå 2014.

Andra förändringar i nämndsorganisationen är att kommunstyrelsens globaliserings- och forskningsutskott upphör och att det bildas ett personalutskott. Näringslivs- och planeringsutskottet tar över forskningsfrågor och frågor om till exempel mångfald och globalisering kommer att beredas av arbetsutskottet.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeås kommunstyrelse får ett kulturhuvudstadsutskott