Publicerat 19 oktober, 2010

Unga får utveckla kulturprogrammet 2014

Föreningsaktiva ungdomsledare med intresse för att jobba med kulturarrangemang får stöd EU och Umeå kommun. Inom ramen för projektet Young youth workers goes Europe ska unga ungdomsledare från bland annat Umeå, Riga, Harstad och Vasa jobba med att utveckla Umeås kulturhuvudstadsprogram 2014.

Pengarna som kommunstyrelsens arbetsutskott satsar, totalt 300 000 kronor, ska finansiera en projektledare och en koordinator. Umeå Fritid har sedan tidigare beviljats pengar från EU-programmet Youth in Action (Ung och aktiv i Europa).

Umeå kommun bidrar med 24 000 kr i år, 248 000 kronor 2011 och 28 000 kronor 2012 och förhoppningen är att detta ska bidra till att utveckla europeiska kulturprojekt till kulturhuvudstadsåret 2014. Pengarna tas från rörelsekapitalet som är avsatt för kulturhuvudstadsåret 2014.

Syftet med projektet är att öka ungas medverkan i utformningen av kulturprogram till kulturhuvudstadsåret 2014. Projektet ska också bidra till att stärka unga ungdomsledares kunskap om att driva kulturevenemang med europeiska dimensioner. Vasa, Würzburg, Harstad, Helsingör, samt Riga medverkar i projektet.

Projektet är uppdelat i tre aktiviteter, ett planeringsseminarium i Umeå, en större workshop med olika utbildningsmoment i Umeå samt ett avslutande utvärderingsmöte i Warszawa.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Unga får utveckla kulturprogrammet 2014