Publicerat 18 januari, 2011

Stöd till internationell körfestival 2014

Midsommarveckan 2014, mitt under pågående kulturfestivalsår, arrangerar Kammarkören Sångkraft en internationell körfestival. Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott stöttar initiativet med 100 000 kronor.

Festivalen, som fått namnet A Choral Midsummer Light’s Dream: Umeå International Choir Festival får stöd från utskottet med under förutsättning att de också:

  • utvecklar former för en operativ samverkan med körlivet i Umeå kommun,
  • utvecklar den svenska körtraditionen i europeiskt perspektiv och
  • söker flera finansiärer i det fortsatta arbetet.

Festivalen ger möjlighet för de många körerna i Umeå, regionen, och Sverige att möta andra körer från hela världen. Körsång är en folkrörelse, omkring 600 000 personer sjunger i kör i Sverige. Bara i Umeå finns 80 körer av olika slag.

– Vi planerar för en festival med både bredd och höjd, berättar Anna Olausson från Kammarkören Sångkrafts festivalgrupp. Körer från Umeå, regionen och hela Sverige ska ge konserter, sjunga på stan, delta i workshops och lära känna andra körer. Umeå ska få uppleva internationell körmusik genom att körer av mycket hög klass från olika delar av Europa bjuds in för att ge konserter och workshops. Under fem dagar blir det en sjungande stad!

– Vi hoppas att den internationella körfestivalen 2014 ska bli den första av regelbundet återkommande sådana i Umeå, säger Anna Olausson.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Stöd till internationell körfestival 2014