Publicerat 29 april, 2011

Kulturministern och näringsministern på besök hos Umeå2014

Fredag 29 april 2011 träffade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och näringsminister Maud Olofsson politiker från kulturhuvudstadsutskottet och och tjänstemän på Umeå 2014-kontoret. Syftet med det informella mötet var att uppdatera ministrarna om läget i kulturhuvudstadsarbetet, som är en nationell angelägenhet, och att diskutera kultur som motor och drivkraft för tillväxt.

Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare för Umeå 2014 höll en kort inledande information för ministrarna där han förmedlade viktiga budskap såsom den bärande idén om medskapande, barnens viktiga plats och medverkan inför och under kulturhuvudstadsåret och tankarna kring att bygga programåret utifrån de åtta samiska årstiderna som alla har sin särskilda och unika karaktär. Efter presentationen följde ett samtal kring det nationella engagemanget i kulturhuvudstadssatsningen.

– Vi vill också vara medskapare till Sveriges och Umeås kulturhuvudstadsår, och jag är säker på att kulturhuvudstadsåret blir en inspiration för andra nationella satsningar inom det här området, säger näringsminister Maud Olofsson.

– Det är mycket viktigt att vi har den här kontinuerliga dialogen med Umeå 2014, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Och det har varit mycket givande att lyssna till hur arbetet fortskrider.

– Under mötet blev det tydligt att vi måste fortsätta vårt påbörjade arbete att växla upp våra projekt till nationell nivå och hitta nya och innovativa samarbetsformer i samhällets alla sektorer, säger Fredrik Lindegren.

På bilden: Tomas Wennström (S), kulturhuvudstadsutskottet, Lena Adelsohn Liljeroth (M), kulturminister, Fredrik Lindegren, kulturhuvudstadschef, Maud Olofsson (C) näringsminister, Sven-Olov Edvinsson (C), kultuhuvudstadsutskottet och Helene Brewer, administrativ chef Umeå 2014-kontoret.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Kulturministern och näringsministern på besök hos Umeå2014