uid

Publicerat 26 maj, 2011

Internationell designkonferens till Umeå 2014

Design Research Society har tillkännagett att Designhögskolan i Umeå ska vara värd för organisationens stora internationella konferens 2014.

Design Research Society, DRS, är designvärldens största och viktigaste sammanslutning av forskare och forskarstuderande. DRS grundades 1966 och har medlemmar i ett fyrtiotal länder. En av de viktigaste uppgifter som nätverket har är att vartannat år ordna en stor global konferens som sammanför hela designforskningsfältet.

Den senaste konferensen ägde rum i Kanada, och nästa konferens blir i Thailand 2012, på Chulalongkorn-universitetet i Bangkok. Att DRS-konferensen hålls i Umeå anses fördelaktigt för den svenska designforskningen.

– Det är helt enastående att vi får denna ansedda konferens hos oss, inte bara att den kommer att äga rum i Europa, utan i Umeå, på Designhögskolan, säger rektor Anna Valtonen efter beskedet.

I Designhögskolans ansökan att få hålla konferensen underströks exceptionella lokaler, nya Konstnärligt campus, kulturhuvudstaden och Umeås ljusa sommarnätter. Det lilla formatets charm i kombination med den internationella atmosfären var också något som betonades. Eftersom Umeå kommer att vara fullspäckat av kultur 2014 kommer det att finnas många aktiviteter att välja bland för konferensens gäster. En av anledningarna till att styrelsen för DRS valde Umeå som konferensort var mervärdet som kulturhuvudstadsåret ger.

Foto: Matt Cottam. Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Internationell designkonferens till Umeå 2014