Publicerat 26 maj, 2011

Stöd till centrum för dokumentärfoto

Västerbottens museum får 600.000 kronor i stöd av Umeå kommun för att bygga upp Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi (SJCD) under 2011–2012.
SJCD är en satsning av Västerbottens museum för att profilera museet mot dokumentärfotografi och och tillgängliggöra fotografen Sune Jonssons verk. Något motsvarande centrum för dokumentärfotografi finns inte i Sverige i dag.

Den planerade verksamheten vid SJCD med bland annat utställningar, seminarier, workshops och kurser ska byggas upp i de lokaler som Bildmuseet beräknas lämna 2012. Centret ska vara färdigt till 2014 och vissa aktiviteter är riktade mot kulturhuvudstadsåret, men verksamheten ska också fortsätta efter det.

SJCD byggs upp i ett treårigt projekt för en beräknad kostnad av 3,6 miljoner kronor. En förstudie togs fram under det första året och nu skjuter kommunstyrelsens arbetsutskott till en del av pengarna för att slutföra satsningen. Medfinansiärer är Statens kulturråd, som beslutat satsa 400.000 kronor, samt Region Västerbotten.

Bilden: Vera och Frits Eriksson, Öre-Långsele, Lycksele, 1966. Foto: Sune Jonsson / Västerbottens museum.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Stöd till centrum för dokumentärfoto