rock2

Publicerat 16 augusti, 2011

Reviderad budget för projektet Rock Art in Sápmi

Rock Art in Sápmi, ett omfattande kulturprojekt som bland annat behandlar hällristningar och andra former av nordliga kulturtraditioner, får fortsatt stöd av Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott.

Ursprungligen var tanken att projektet skulle drivas inom EU-programmet Kolarctic och omfatta även norra Norge och Finland samt nordvästra Ryssland, men på grund av problem med att hitta finansiering från grannländerna valde projektägaren Västerbottens museum att driva det som ett nationellt projekt – dock med utblickar över hela Sápmi. Kulturhuvudstadsutskottet vill även fortsättningsvis genomföra projektet, som i kulturhuvudstadsansökan beskrivs som prioriterat. Utskottet har tidigare beslutat att stötta projektet med 4,5 miljoner kronor. Med dessa pengar som grund kommer projektet att genomföras, men med en reviderad budget och ett delvis förändrat innehåll som i än högre grad fokuserar på kulturhuvudstadsåret 2014.

Syftet med Rock Art in Sápmi är att alla som bor i Sápmi ska lära mer om nordliga kulturtraditioner och på olika sätt föra in kunskapen in i samtiden för att vi ska lära oss mer om varandra. Projektet innefattar även en världspremiär 2014 i Umeå under Samiska veckan med scenkonstproduktionen ”Rock Art in Sápmi”.

”Sapmi” är ett samlingsbegrepp för det område där samer traditionellt har bosatt sig i norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Projektets syfte är att lära alla som bor i området om nordliga kulturtraditioner och också ge invånarna ny kunskap om sig själva och sina nordliga grannar. Projektet innehåller flera delar, bland annat samisk teater om hällkonst, konstutställning, konstperformance och pedagogiska skolprogram.

Foto: Sini Merikallio. Creative Commons: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Reviderad budget för projektet Rock Art in Sápmi