Publicerat 20 september, 2011

Regeringen tydliggör satsning på kulturhuvudstadsåret

Av regeringens budgetproposition, som presenterades tisdag 20 september 2011, framgår att regeringen uppmanar berörda myndigheter att aktivt medverka och stödja kulturhuvudstadsåret i Umeå. I regeringens […]

Publicerat 14 september, 2011

Körsång i hela Umeå under midsommarveckan 2014

Hela Umeå sjunger under Umeå internationella körfestival arrangerad av kammarkören Sångkraft midsommarveckan 2014. På oväntade platser och i oväntade former möts körer från regionen och […]

Publicerat 14 september, 2011

Sprängkraft i Rock Art in Sápmi

En storsatsning på hällkonstens gåtfulla bildvärld görs i Rock Art in Sápmi. I detta unika samarbetsprojekt mellan forskar- och konstvärlden suddas tids-, lands- och ämnesgränser […]

Publicerat 14 september, 2011

Medskapande, nyfikenhet och passion på nationell nivå

Den 5 september 2011 höll Umeå 2014 ett informations- och samrådsmöte på Kulturhuset i Stockholm. Representanter för departement, myndigheter och nationella organisationer deltog. Avsikten med […]