Publicerat 14 september, 2011

Medskapande, nyfikenhet och passion på nationell nivå

Den 5 september 2011 höll Umeå 2014 ett informations- och samrådsmöte på Kulturhuset i Stockholm. Representanter för departement, myndigheter och nationella organisationer deltog. Avsikten med träffen var medskapade på statlig och nationell nivå och att inför kulturhuvudstadsåret 2014 knyta ihop Umeå och den nordliga regionen med Sverige och Europa.Deltagarna diskuterade betydelsen av att ha en gemensam syn på kulturens betydelse som drivkraft för samhällsutveckling och tillväxt. Kulturhuvudstadsåret blir en positiv deadline och hävstång i Umeå kommuns långsiktiga satsning på kreativa miljöer och infrastruktur.

Strukturen för programåret 2014 och de åtta samiska årstiderna presenterades. Varje årstid har sin egen speciella karaktär och kommer att ha var sin egen invigningshelg. Det presenterades smakprov på programpunkter som just nu arbetas fram, bland annat NorrlandsOperans planer och program.

Region Västerbotten har en självklar, samordnande roll i länet avseende kulturhuvudstadsåret. Länsstyrelsens representant lyfte fram den oerhörda potential som finns i länet och satsningen på kreativa näringar som bland annat var temat för de senaste Västerbottensdagarna på Grand i Stockholm. För att marknadsföra kulturhuvudstadsåret och för att stärka den europeiska dimensionen i programmet, kommer en europeisk kulturturné (IceTour) att genomföras hösten 2013 i samarbete med bland annat ishotellet i Jukkasjärvi.

Behovet av statligt medskapande och kulturhuvudstadsåret som en nationell angelägenhet underströks, liksom vikten av samordning mellan de olika departementen. Umeå 2014-organisationen fokuserar nu på att följa upp det stora engagemang som finns — bygga medskapande, involvera hela det nordliga rummet och kommunicera detta.

Med på mötet var, förutom Umeå 2014, representanter för Kulturdepartementet, Kulturrådet, Kulturutskottet, Länsstyrelsen Västerbotten, NorrlandsOperan, Region Västerbotten, Stockholms stad, Svenska Institutet, Tillväxtverket, Utrikesdepartementet och Visit Sweden.

Bilden: Fredrik Lindegren, Umeå 2014, Anne Lund, Kulturförvaltningen Stockholm stad

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Medskapande, nyfikenhet och passion på nationell nivå