Publicerat 14 september, 2011

Sprängkraft i Rock Art in Sápmi

En storsatsning på hällkonstens gåtfulla bildvärld görs i Rock Art in Sápmi. I detta unika samarbetsprojekt mellan forskar- och konstvärlden suddas tids-, lands- och ämnesgränser ut och ny museal arbetsmetodik prövas. Målet är ökad kunskap om våra nordliga kulturtraditioner och om oss själva.

Gränsöverskridande är den bärande idén i Västerbottens museums projekt Rock Art in Sápmi. Här samarbetar museer, teatrar, universitet, sameföreningar, skådespelare, dansare, musiker, forskare, pedagoger/lärare, berättare, konstnärer och skolklasser från Sápmi, Sameland.

Hällkonsten berättar en ”story” som fascinerat människor genom tiderna. De gåtfulla bilderna på berghällarna i Sápmi fyllda av bland annat älgar, båtar, fiskar, fåglar, fotsulor och människor skapades av konstnärer för flera tusen år sedan.

Kraften kommer från norr
– Trots nya fynd och nya forskningsresultat finns det fortfarande många obesvarade frågor och mycket att förmedla om den nordliga hällkonsten, denna bildskatt som ger en uppfattning om hur de förhistoriska människorna levde sina liv. Hur kommer det sig, exempelvis, att bilderna på de samiska cermonitrummorna är så lika bilderna i hällkonsten? I Rock Art in Sápmi får vi en unik chans att arbeta gränsöverskridande och genom konsten ge uttryck för tolkningar av denna bildvärld och dess betydelse. Kraften kommer från norr, konstaterar Kristina Kalén, projektledare Västerbottens museum.

I projektet prövas en ny museal arbetsmetodik där förmedling, via olika konstformer, sker redan i samband med kunskapsinsamling och forskning.

– Vi vill att så många som möjligt får ökad kunskap om den nordliga hällkonsten som ju är en del av vårt gemensamma kulturarv. I Rock Art in Sápmi finns sprängkraft både konstnärligt och vetenskapligt, säger Kristina Kalén.

Den beräknade totala budgeten för Rock Art in Sápmi är drygt 9 mkr kr varav Kulturhuvudstad 2014 bidrar med 4,5 mkr och Region Västerbotten med 1,4 mkr. Förhoppningsvis tillkommer även regionala medel från Norrbotten, Västernorrland och Jämtland, säger Kristina Kalén.

Musik, dans och graffiti
Inplanerat, inom ramen för 4,5 mkr, är föreställningar med Giron Sámi Teáhter och Västerbottensteatern, musik och dans från Norrlandsoperan, en berättarföreställning om arkeologen Gustaf Hallströms liv i samverkan med Umeå universitets forskningsarkiv, ungas berättarföreställningar med avstamp i kända hällkonstplatser i Sápmi, konstutställning och konstperformance med koppling till hällkonstens bildvärld, Workshops för barn och unga på temat graffiti/hällkonst vid Museum Anna Nordlander, pedagogiska program för Umeåregionens skolbarn, prispott till tävlingen ”Finn ny hällkonst i Sápmi”.

– Projektet Rock Art in Sápmi startar i januari 2012 och avslutas i slutet av 2014. Många av de publika arrangemangen har samiska veckan 2014 som startfält, men program pågår i Umeå, Västerbotten och våra grannlän under hela 2014, berättar Kristina Kálen.

För att skapa nya nätverk och kontaktytor för den samiska kulturen och hällkonsten planeras del två av Rock Art in Sápmi mellan 2014-2016. Under dessa år turnérar föreställningar och utställningar runt om i världen och trycksaker, böcker, filmer distribueras.

Text: Yvonne Rittvall
Foto: Ingwii. Creative Commons: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Sprängkraft i Rock Art in Sápmi