Publicerat 18 oktober, 2011

Årstidskonserter med musik av Refused och Beethoven

Musik av Beethoven och Refused blir två viktiga inslag under kulturhuvudstadsåret 2014. Fyra av de totalt åtta årstidskonserter som planeras har fått klartecken och arbetet med dem kan börja.
  
– De åtta årstidskonserterna har hög konstnärlig kvalitet och visar såväl bredd som höjd i Umeås musikutbud. Detta kommer att sätta stark prägel på kulturhuvudstadsåret, säger Marie-Louise Rönnmark (S), kommunalråd och ordförande i Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott.

– Beslutet innebär att vi kan börja skriva kontrakt med upphovsmännen som då också kan påbörja kompositionsarbetet. Nu kan gå också gå vidare i arbetet med att planera själva genomförandet, säger Marco Feklistoff, orkesterchef Norrlandsoperan.

De åtta årstidskonserterna ska uppföras, och uruppföras, i samband med årstidsväxlingarna under kulturhuvudstadsåret. Utskottet har beslutat att finansiera uppstarten av projektet med 780 000 kronor. Men för att alla åtta årstidskonserter ska kunna genomföras krävs ytterligare finansiering. Kulturhuvudstadsutskottet skriver därför i beslutet att ”resterande medel kommer att finansieras på annat sätt”.

Beethoven and beyond
Projektet Beethoven and beyond bygger på att framföra Beethovens samtliga symfonier under veckorna 2-4 2014. Projektets begrepp ”beyond” bygger på att Norrlandsoperan beställer nio nya verk av samtida svenska tonsättare; allt detta för att ge samtida kommentarer till Beethovens nio symfonier. Norrlandsoperan har valt nio svenska upphovsmän som speglar olika musikaliska stilar och generationer: B Tommy Andersson (född 1964), Tobias Broström (född 1978), Kim Hedås (född 1965), Fredrik Högberg (född 1971), Mats Larsson Gothe (född 1965), Katarina Leyman (född 1963), Kent Olofsson (född 1962), Sven-David Sandström (född 1942), och Mirjam Tally (född 1976).

The shape of punk to come
Hardcorebandet Refused existerade mellan åren 1992-1998. Bandets sista skiva,The Shape of Punk to Come har inspirerat många och satt den svenska punken på en internationell karta, en milstolpe i punkens historia på många sätt. Allt detta hade sitt centrum i Umeå och bandets sista formation med musikerna Dennis Lyxzén, David Sandström, Jon Brännström och Kristofer Steen stod för skapelsen. Projektet går ut på att rekomponera, arrangera, det banbrytande innehållet i en orkesterdräkt. Tonsättaren, dirigenten och arrangören Jonas Nydesjö har fått en konkret förfrågan om att rekomponera musiken.

Stadionmusik
Den tredje årstidskonserten sammanför arenaidrottens värld med den traditionella kulturen. Norrlandsoperans symfoniorkester, körer från Umeå och idrottsmän och kvinnor i världsklass uppträder tillsammans i ett nyskapande verk under ledning av David Moss. Konserten genomförs i samverkan med idrottsrörelsen och då framförallt Sveriges olympiska kommitté.

Internationellt beställningsverk
Den fjärde konserten är ett stort verk av en internationellt renommerad tonsättare. Norrlandsoperan för ett samtal med en amerikansk tonsättare som har stor erfarenhet att arbeta med musik ur olika genrer och samarbeten med andra artister.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Årstidskonserter med musik av Refused och Beethoven