Publicerat 29 november, 2011

Samiskt råd ska utveckla kulturprogrammet

Ett samiskt konstnärligt råd har bildats för att för att utveckla, kvalitetssäkra och ge goda råd kring det samiska programmet under Umeås kulturhuvudstadsår 2014. Det […]

Publicerat 29 november, 2011

Norrländska serieskapare samlas i antologi

Ett projekt som vill lyfta fram regionens många visuella berättare, främst serietecknare och illustratörer, får stöd från Umeå2014 och Kulturskjutsen. Man vill sammanställa en antologi […]

Publicerat 29 november, 2011

Fotoutställningar med två perspektiv

En grupp fotografer får stöd av Umeå 2014 för att utveckla sin projektidé Vi och dom andra, som handlar om att genomföra åtta utställningar med dokumentärfoto […]

Publicerat 21 november, 2011

Tonsättare drar lott om Beethovens symfonier

Beethoven and Beyond är ett projekt som Norrlandsoperans symfoniorkester förbereder inför kulturhuvudstadsåret 2014. Nio tonsättare ska genom egen musik ”kommentera” varsin av Beethovens nio symfonier. […]

Publicerat 18 november, 2011

Kulturplan ska främja kulturhuvudstadsårets långsiktiga effekter

Västerbottens läns första kulturplan har antagits av fullmäktige för Region Västerbotten. Det är ett grunddokument för en kultursamverkansmodell där Region Västerbotten från 2012 tar över […]

Publicerat 4 november, 2011

Att crowdfunda en festival

Victor Hillebjörk får stöd av Umeå 2014 för sin projektidé som handlar om att arrangera en stor festival som finansieras genom crowdfunding. Han vill samla […]

Publicerat 2 november, 2011

Presentation i fullmäktige

I samband med sammanträdet för Umeås kommunfullmäktige måndag 31 oktober 2011 presenterade Fredrik Lindegren nuläget i kulturhuvudstadssatsningen och hur arbetet bedrivs utifrån de styrdokument som […]