Publicerat 2 november, 2011

Presentation i fullmäktige

I samband med sammanträdet för Umeås kommunfullmäktige måndag 31 oktober 2011 presenterade Fredrik Lindegren nuläget i kulturhuvudstadssatsningen och hur arbetet bedrivs utifrån de styrdokument som politikerna i kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Se Fredriks presentation här: (28 minuter)

Presentationen ingick i temadelen kring Umeå 2014 och Kulturväven på fullmäktigesammanträdet. Det fattades inte några beslut i de ärendena på detta sammanträde, men under två timmar fick ledamöterna chansen att ta del av aktuell information om dessa två stora projekt och ställa frågor om dem.

Se hela den två timmar långa sändningen av temadelen här:
(inleds av Marie-Louise Rönnmark, ordförande i kommunfullmäktige och ordförande i kulturhuvudstadsutskottet)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Presentation i fullmäktige