samiska rådet nyhet

Publicerat 29 november, 2011

Samiskt råd ska utveckla kulturprogrammet

Ett samiskt konstnärligt råd har bildats för att för att utveckla, kvalitetssäkra och ge goda råd kring det samiska programmet under Umeås kulturhuvudstadsår 2014.

Det samiska konstnärliga rådet består av Michael Lindblad, Åsa Simma, Harriet Nordlund, Krister Stoor och Ellacarin Blind. De ska tillsammans arbeta för att stärka och utveckla samisk kultur inför och under Umeås kulturhuvudstadsår.

– Vi vill uppmuntra, stimulera och kvalitetssäkra den samiska närvaron och deltagandet i kulturhuvudstadsprojektet, säger Michael Lindblad. Det samiskt konstnärliga rådet ska tillföra kompetens till Umeå2014. Den här gruppen har mycket erfarenhet och ett stort nätverk, inte minst internationellt.

– Vår uppgift blir att föra fram det bästa och vackraste inom samisk kultur, säger Åsa Simma.

Michael Lindblad är ordförande i Såhkie – Umeå sameförening som bland annat arrangerar den samiska veckan Ubmejen biejvieh. Michael kommer att leda det samiskt konstnärliga rådet och han ingår också i den övergripande programgruppen för Umeå2014 som leds av Fredrik Lindegren.

Åsa Simma arbetar som dramaturg och manusutvecklare vid det samiska filmcentrat i Kautokeino. Hon kallar sig ”samisk kulturaktivist” och har bland annat varit knuten till resurscentrat Intercult. Hon ledde också projekt under kulturhuvudstadsåret i Helsingfors 2000.

Harriet Nordlund är skådespelare och regissör. Hon har tidigare varit teaterchef och kulturchef i Jokkmokk. Hon arbetade också med samiska projekt i samband med Stockholms kulturhuvudstadsår 1998.

Krister Stoor är etnolog och forskar om samiska frågor vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Han är också knuten till Tromsø universitet och har arbetat med internationella projekt, bland annat kring Nordamerikas urbefolkning. Krister är dessutom en välkänd jojkare.

Ellacarin Blind är handläggare i kultur- och samhällsfrågor vid Svenska samernas riksförbund, SSR. Hon arbetar som koordinator för samiska projekt på Umeå2014-kontoret. Det jobbet kommer hon att dela med Michael Lindblad från och med februari.

– I och med bildandet av det samiska konstnärliga rådet knyter Umeå2014 till sig en mycket gedigen och imponerande kompetens inom områdena samisk kultur, urfolk och internationell samverkan. I rådet finns bland annat två personer som varit med och format de tidigare kulturhuvudstäderna Stockholm 1998 och Helsingfors 2000, säger Jan Björinge, kulturhuvudstadsdirektör.

På  bilden: Michael Lindblad, Harriet Nordlund, Åsa Simma, Ellacarin Blind och Krister Stoor

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Samiskt råd ska utveckla kulturprogrammet