Publicerat 16 december, 2011

EU:s kommitté ger beröm och råd på vägen

EU:s övervakningskommitté för kulturhuvudstäder har gjort sin första granskning av hur Umeås arbete fortskrider efter utnämningen till Europas kulturhuvudstad. Rapporten visar att EU har starkt […]

Publicerat 15 december, 2011

Samtal om volontärer och ambassadörer

Umeå2014 kommer att behöva många volontärer och goda ambassadörer inför och under kulturhuvudstadsåret. Måndag 12 december 2011 arrangerades ett möte för att diskutera behovet. Ett […]

Publicerat 15 december, 2011

Kulturinstitutioner engageras för Umeå2014

Sveriges regering har fastställt regleringsbrev och riktlinjer för 22 myndigheter och institutioner som får uppdrag att samverka med Umeå inför kulturhuvudstadsåret 2014. Bland myndigheterna och […]

Publicerat 12 december, 2011

Temaområdet Challenging Power ska utmana

Kulturprojekt som belyser och ifrågasätter maktförhållanden ska samlas i Umeå 2014:s temaområde Challenging Power. Arbetet har nu dragit igång. Den 6 december 2011 arrangerades ett […]

Publicerat 7 december, 2011

Elisabeth Lind blir Umeå2014:s kommunikationschef

Umeå 2014 har rekryterat en kommunikationschef. Elisabeth Lind, som idag är kommunikations- och marknadschef på Bostaden, tillträder tjänsten den 1 mars 2012. Elisabeth Lind har […]

Publicerat 7 december, 2011

Nycirkusfestival i Umeå 2014

En nycirkusfestival i Umeå, kan det bli verklighet? Umeå teaterförening vill genomföra en förstudie och politikerna i Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott bidrar med pengar till den. […]

Publicerat 7 december, 2011

Grand Slam med Umeå Open

Kulturföreningen Humlan får 350 000 kronor för att förstärka de tre festivalerna Umeå Open, Täfteåfestivalen och Popup under 2012 med sikte mot att utvecklas ytterligare inför […]

Publicerat 7 december, 2011

Verkligheten får pengar till internationell konstfestival

Konstnärer från hela världen kommer att medverka i konstfestivalen Survival Kit/Umeå. Festivalen ska också arbeta för att bygga upp ett långsiktigt konstnärligt utbyte med de […]

Publicerat 7 december, 2011

Världsutställning i Umeå – barn och unga sätter agendan

Barn och unga, från Umeås alla stadsdelar samt Holmsund/Obbola, Sävar och Hörnefors, kommer att som en del av kulturhuvudstadsåret 2014 presentera sin stadsdel i form […]

Publicerat 2 december, 2011

Bildmuseet höjer ambitionsnivån

Bildmuseet i Umeå har länge haft en stark internationell position. Den nya museichefen Katarina Pierre vill även stärka museets roll som lokal mötesplats efter flytten […]

Publicerat 1 december, 2011

Samspel från olika platser

Norrlandsoperan får stöd från Umeå 2014 för att inleda ett innovativt musikprojekt som initierats av tonsättaren Anders Lind. Projektet syftar bland annat till att undersöka […]