Publicerat 16 december, 2011

EU:s kommitté ger beröm och råd på vägen

EU:s övervakningskommitté för kulturhuvudstäder har gjort sin första granskning av hur Umeås arbete fortskrider efter utnämningen till Europas kulturhuvudstad. Rapporten visar att EU har starkt förtroende för projektets ledning och strategi, samtidigt poängterar kommittén att Umeå måste arbeta för att knyta starkare band med Central- och Sydeuropa.

Kommittén har starkt förtroende för programarbetet, och ledningens arbete med förberedelserna hittills finns det inga anmärkningar på.

Rapporten visar att kommittén uppskattar ambitionerna i angreppssättet open source, av rapporten framgår tydligt att det finns en stark acceptans för Umeås vägval att bygga kulturhuvudstadsåret genom medskapande. Medborgarnas delaktighet i projektet kommer att vara avgörande för hur väl kulturhuvudstadsåret bidrar till en långsiktig utveckling Umeå och de nordliga länen, enligt EU.

– Jag är jätteglad över att EU visar ett så starkt stöd för det sätt vi arbetar på. Umeå ska vara en bestående kulturhuvudstad, även efter 2014, och för det krävs den open sourcemetodik som är grund för allt vi gör, säger Marie-Louise Rönnmark (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott.

När det gäller den Europeiska dimensionen, som är ett av EU:s huvudkriterier för kulturhuvudstäder, rekommenderar kommittén att Umeå utvecklar starkare band med de södra och centrala delarna av Europa. Experterna skriver i sin rapport att det är viktigt att hitta budskap som lockar besökare till norra Europa och evenemangen i Umeå. Fler medieaktiviteter och en förstärkt marknadsföring behövs, enligt experternas utlåtande i rapporten.

– Vi arbetar med att ta fram en plan för marknadsföringen i Europa. Kulturhuvudskottet har bland annat fattat ett inriktningsbeslut om att genomföra Ice Tour tillsammans med Ishotellet i Jukkasjärvi. Målgrupperna är inte bara besökare och turister till Umeå och norra Sverige utan till lika stor del företag, universitet, kulturaktörer, investerare med mera. Denna marknadsföringsinsats har en naturlig koppling till att Umeå i ansökan lovat att ta ett nordsvenskt men också nationellt perspektiv på kulturhuvudstadsprojektet, säger Sven-Olov Edvinsson, vice ordförande i kulturhuvudstadsutskottet.

Kommittén tycker också att Umeås vision om de långsiktiga effekterna av kulturhuvudstadsåret behöver utvecklas och vill att den förtydligas inför nästa formella granskning, som äger rum hösten 2012.

I rapporten uppmärksammas också finansieringen av Umeå 2014. Kommittén stöder Umeå i arbetet för en kraftfull nationell och statlig finansiering.

– Jag kan konstatera att EU uppmärksammar vikten av nationell finansiering. Umeå är Sveriges kulturhuvudstad, säger Marie-Louise Rönnmark (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott.


Hela rapporten på engelska (PDF)

Tidigare rapporter:

Efter ansökan del 1, januari 2009 (PDF)

Efter ansökan del 2, september 2009 (PDF)


Fakta EU:s övervakningskommitté för kulturhuvudstäder
Övervakningskommittén (Monitoring and Advisory Panel) är den grupp av internationella experter som väljer kulturhuvudstäder. Efter utnämningen granskar de städernas fortsatta arbete och ger råd under perioden fram till, under och efter kulturhuvudstadsåret. Kommittén är också den instans som rekommenderar om staden ska få det så kallade Melina Mercouri-priset, som är EU:s del av finansieringen av kulturhuvudstadsåret. Efter kulturhuvudstadsåret gör kommittén en utvärdering.

Foto: Anders Lennver. Creative Commons: Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | EU:s kommitté ger beröm och råd på vägen