Publicerat 7 december, 2011

Grand Slam med Umeå Open

Kulturföreningen Humlan får 350 000 kronor för att förstärka de tre festivalerna Umeå Open, Täfteåfestivalen och Popup under 2012 med sikte mot att utvecklas ytterligare inför och efter kulturhuvudstadsåret.

Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott stöder föreningens idéer om att utveckla inomhusfestivalen Umeå Open, sommararrangemanget Täfteåfestivalen och uppstickaren Popup – som tillsammans ingår i projektet Grand Slam. Humlan får 350 000 för att genomföra festivalerna 2012. Föreningen får också i uppdrag att särskilt beakta den europeiska dimensionen vid planeringen av arrangemangen och i det fortsatta arbetet med att utveckla festivalerna.

Syftet med projektet Grand Slam är att göra Umeå till en mer attraktiv spelplats för högkvalitativa internationella pop- och rockartister. Humlan har höga ambitioner inför kulturhuvudstadsåret och tanken är att bygga nätverk och förstärka festivalorganisationen samtidigt som man gör allt tyngre bokningar.

Umeå Open är idag en mycket starkt etablerad festival bland artister och publik. Täfteåfestivalen har gått från att vara en liten punkfest till en sommarfestival som lockar många. Popup ska byggas upp till att bli ett komplement till Umeå Open under hösten.

Foto: Kmeron. Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Grand Slam med Umeå Open