Publicerat 1 december, 2011

Samspel från olika platser

Norrlandsoperan får stöd från Umeå 2014 för att inleda ett innovativt musikprojekt som initierats av tonsättaren Anders Lind. Projektet syftar bland annat till att undersöka nya möjligheter för framförande med hjälp av nyskapande komposition och konceptförstärkande teknik. Den första konserten blir en del av Norrlandsoperans utbud på Kulturnatta 2012.

Projektet Music 4 People and Spaces är indelat i tre steg varav det första är finansierat i dagsläget. Ambitionen är att undersöka nya sätt för musikaliskt samspel, där musiker musicerar tillsammans från skilda geografiska platser och rum, både i realtid och vid olika tidpunkter. Varje steg avslutas med ett uruppförande av ett nyskrivet verk, vilket komponeras av tonsättaren Anders Lind.

– Genom nyskapande komposition, arrangemang och framförande samt konceptförstärkande teknik vill vi visa att banbrytande kulturella skapelser inte måste uppstå i storstäderna, säger Erik Palm på Norrlandsoperan.

Projektets första steg har fått 20 000 kronor av Umeå 2014 och Kulturskjutsen. Det är en konsert med en ”klonad” pianokvartett. Fyra pianister som är en och samma person musicerar tillsammans från karaktäristiska platser och rum med hjälp av videoprojicering. Konserten kommer också att vara en del av Norrlandsoperans utbud på Kulturnatta 2012. Det första steget blir ett pilotprojekt som också får undersöka och grundlägga möjligheterna att genomföra steg 2 och 3 i projektet där det är tänkt att ännu fler musiker från olika städer ska samspela i realtid.

– Ambitionen från min sida är att använda teknikens möjligheter och brister som nya parametrar och förutsättningar vid skapandet, säger tonsättaren Anders Lind.

Norrlandsoperan är projektägare till pilotprojektet. Det är ett samarbete med Sounds Like Lind (tonsättaren Anders Lind). Region Västerbotten är medfinansiär.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Samspel från olika platser