Publicerat 15 december, 2011

Samtal om volontärer och ambassadörer

Umeå2014 kommer att behöva många volontärer och goda ambassadörer inför och under kulturhuvudstadsåret. Måndag 12 december 2011 arrangerades ett möte för att diskutera behovet.

Ett trettiotal personer deltog på mötet – bland annat studenter, aktiva i föreningslivet och företagare. Umeå2014:s konstnärlige ledare Fredrik Lindegren inledde med att berätta om nuläget i kulturhuvudstadsatsningen. Deltagarna fick sedan reflektera enskilt över några frågor om hur Umeå 2014 borde använda ambassadörer och volontärer innan man började diskutera i mindre grupper.

Innan mötet var över presenterade grupperna kortfattat det viktigaste man pratat om och Helene Brewer, administrativ chef för Umeå2014, sammanfattade mötet. Ambassadörer och volontärer kommer att vara mycket viktiga för ett lyckat kulturhuvudstadsår i Umeå och många fler personer än de som kunde vara med på mötet måste engageras. Detta möte var bara en första samling och arbetet med att identifiera behov och tydliga mål kommer att fortsätta. De synpunkter och idéer som lyftes på mötet är ett bra underlag. Nedan är en del av deltagarnas tankar.

Informationsmaterial
Det är viktigt med bra marknadsföringsmaterial. För att kunna ge en rättvis bild av det man är ambassadör för krävs omfattande information om projekt och planer samt klara besked om kulturhuvudstadsårets program. Storytelling-material behövs också, berättelser om framgångsrika kulturverksamheter eller satsningar i Umeå. Information på andra språk är också viktigt.

Guider
Flera av de personer som arbetar som guider i Umeå var med på mötet och de arbetar ju sedan länge som goda ambassadörer för staden och regionen. För dem är det viktigt att veta vilka typer av grupper som kommer att besöka Umeå, för att kunna förbereda guidning på bästa sätt. De berättade också att en guideutbildning planeras för hösten 2012. Det finns också planer på att utveckla nya guideturer.

Nätverk
Bra nätverk är ambassadörens bästa verktyg för att sprida information. På mötet deltog representanter för många olika verksamheter – där fanns personer med kontakter inom besöksnäringen, kultur-, förenings- och näringslivet – både lokalt, regionalt och internationellt. Umeå2014 behöver nätverk med ungdomar, studenter, seniorer, invandrare och andra grupper som kan sprida information om Umeå2014 och locka publik till Umeå.

Behov och kompetenser
Fler exempel på behov av ambassadörer och volontärer eller områden där deltagarna på mötet kan bidra med sina kompetenser:

 • visa och berätta om historia, arkitektur, kultur etc.
 • hjälpa till med att ta hand om utländska turister (tyskar, engelsmän).
 • vara en kommunikationslänk mellan Umeå2014 och ideella föreningar.
 • tolka, vara guide på franska.
 • välkomstlag på flygplatsen och järnvägsstationer
 • driva små riktade marknadsföringsprojekt
 • nycirkusambassadör
 • praktisk erfarenhet av att arbeta med evenemang.
 • arbeta med logistikproblem/utveckling
 • samordna aktiviteter och projekt med och för de små föreningarna
 • hjälpa till vid program med internationella konstnärer
 • hjälpa till vid invigningen

Delaktighet och gemenskap
Delaktighet och gemenskap är viktigt för de som kommer att fungera som ambassadörer och volontärer – att vara i ett sammanhang och att ha andra att jobba tillsammans med och kunna ta hjälp av. Det behövs dessutom energi och entusiasm. En bra ambassadör eller volontär ska vara social, gilla alla sorters människor, vara uthållig, väcka intresse, förmedla stolthet över staden, inspirera andra och hjälpa till. Vi behöver ambassadörer med positiv utgångspunkt som är insatta och engagerade. De flesta kan nog bidra med något som de brinner för.

Känslan av uppskattning för arbetsinsatserna är förstås också betydelsefullt. Olika typer av ”belöning” som tack för hjälpen kan vara lämpliga. Det skulle till exempel kunna vara en jacka, fribiljetter eller presentkort. Det är vanligt att stora festivaler anordnar särskilda evenemang just för volontärer. En sak som flera nämnde personer på mötet var någon typ av intyg eller diplom som bevis på arbetsinsatsen. Det är bra att kunna lägga till i sitt cv också.

Foto: Rachel Andrew. Creative Commons: Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Samtal om volontärer och ambassadörer