Publicerat 7 december, 2011

Världsutställning i Umeå – barn och unga sätter agendan

Barn och unga, från Umeås alla stadsdelar samt Holmsund/Obbola, Sävar och Hörnefors, kommer att som en del av kulturhuvudstadsåret 2014 presentera sin stadsdel i form av bilder, filmer, musik med mera. Projektet går under namnet Fair City och bakom idén står Kulturverket.

Det konstnärliga arbetet utgår från barnkonventionen. Barnens yttrandefrihet och kreativa förmåga är utgångspunkt för skapandeprocessen. Varje stadsdel kommer att få presentera sin del av staden. Livet i de olika delarna av Umeå gestaltas på det sätt barnen väljer. Det kan till exempel handla om film, flaggor, musik, eller foton. Barnen och ungdomarna ska också skapa en framtidsvision för sin stadsdel som ska beskriva hur deras del av staden kan utvecklas till en hållbar, levande och tillgänglig stadsdel.

Slutresultatet, en världsutställning, visas sedan i åtta paviljonger (åtta, precis som de åtta samiska årstiderna). Paviljongerna ska ritas och utformas av studenter från Arkitekthögskolan i Umeå. Precis som tidigare i verksamheter som letts av Kulturverket är det barnen som ska säga år proffsen vad proffsen ska göra. Paviljongerna flyttas sedan till de respektive delarna av staden, där de finns tillgängliga för publiken under hela programåret 2014.

Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott medfinansierar projektet Fair City med 300 000 kronor.

Foto: Ella Larose. Creative Commons: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Världsutställning i Umeå – barn och unga sätter agendan