Publicerat 31 januari, 2012

Hur går vi vidare med Challenging Power?

Ett dialogmöte om temaområdet Challenging Power arrangerades den 24 januari 2012. Deltagarna pratade om hur man ska arbeta vidare med projekten inom temat med sikte på programåret 2014.
  
Ett tjugotal aktörer från föreningslivet och institutioner slöt upp på dialogmötet om Challenging Power-temat. Kvällen började med en introduktion av temat av Evelina Lindahl, som arbetat som koordinator för Challenging Power.

Därefter informerade Stina Lindholm, ansvarig för extern finansiering på Umeå 2014, om crowdfunding-tjänsten FundedByMe som Umeå 2014 har inlett ett samarbetsavtal med. Avtalet innebär förmånligare villkor för projektägarna och lägre provision till FundedByMe.

– Vi jobbar för att göra kultur till årets julklapp på många företag. Istället för traditionella presenter kan de anställda få en pott pengar att investera i kulturprojekt, berättade Stina Lindholm. Sajten är också en bra kanal för att marknadsföra projekt, även om man inte skulle få ihop alla pengar man behöver.

Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare för kulturhuvudstadsåret, berättade om hur Umeå 2014 jobbar med dramaturgin kring programåret som bygger på de åtta samiska årstiderna, och hur Challenging Power temat finns med i paletten under varje årstid. Fredrik och Helene Brewer, administrativ chef för Umeå 2014, berättade sedan om hur arbetet med Challenging Power nu går vidare och vad som görs internt för att fortsätta arbetet.

– Vi ser även i framtiden ett behov av att det finns en koordinator som jobbar med just Challenging Power temat, sa Helene Brewer. Det är många aktörer inom temat som skulle behöva en person som stöttar dem och hjälper till lite bland annat när det kommer till att söka pengar till projekt. Sen är de här frågorna en viktig del av hela Umeå 2014 och under själva program året måste vi se till att de här frågorna genomsyrar alla teman, inte bara Challenging Power.

Sista delen av mötet ägnades åt diskussioner och förslag på hur man kan jobba vidare med temat och hur det går för projekten.

– Jag uppskattar nu i dagsläget att det är cirka tio projekt som har en stor chans att kunna genomföras och ingå i Umeå 2014:s program, sa Evelina Lindahl.

Deltagarna diskuterade behovet av att upprätta ett öppet nätverk för engagerade inom Challenging Power-temat. Nätverkets syfte skulle vara att kunna stötta och inspirera varandra. En form av märkning av 2014-projekt diskuterades också. För att få en ”Challenging Power-märkning” måste projekten uppfylla ett antal kriterier. Liknande märkningar görs idag exempelvis inom nätverket WISP (Women in Swedish Performance Arts). Frågan kring märkning kan diskuteras vidare i ett eventuellt framtida nätverk.

En kontaktperson för temat Challenging Power i Umeå 2014:s programgrupp ska utses och kommer presenteras på hemsidan. En kontaktlista efter vinterns möten skickas ut till alla deltagare som varit med på träffarna så det blir enkelt att ta kontakt med varann för att jobba vidare med projektförslag och programidéer.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Hur går vi vidare med Challenging Power?