Publicerat 24 februari, 2012

Folkmusik över språkgränserna

Föreningen Umeå unga folkmusiker får bidrag från Kulturskjutsen för projektet Folkskandia 2012, ett folkmusiksamarbete för barn och ungdomar från Umeå, Verdal i Norge och Kaustinen […]

Publicerat 24 februari, 2012

Åtta filmer med fokus på de samiska årstiderna

Föreningen Hijven vill med projektet 8 årstider – 8 filmer skapa filmer som fokuserar på de åtta samiska årstiderna. Filmerna ska representera såväl traditionellt som modernt samiskt […]

Publicerat 16 februari, 2012

Umeåarrangörer samordnar sina evenemang

Paketerade erbjudanden och en gemensam evenemangskalender är något av det som kantar vägen till målet: ett bättre Umeå för både boende och besökare. Som ett […]

Publicerat 14 februari, 2012

Umeå2014 bidrar till bilderbokspris

”Krumelur – föreningen för unga ord i norr” vill instifta ett pris för årets svenska bilderbok och söker ekonomiskt stöd för det. Umeå 2014 bidrar […]

Publicerat 14 februari, 2012

Ekonomiskt stöd till nordisk barnkulturfestival

Planerna på en barn- och ungkulturfestival i Umeå 2014 ingår i ett projekt som ska främja kulturutbyte mellan ungdomar i nordiska länder. Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott […]

Publicerat 13 februari, 2012

Kulturrådet ökar stödet till Humlan och Jazz i Umeå

I sin fördelning av stöd till musikarrangörer har Kulturrådet, inför Umeås kulturhuvudstadsår 2014, gett föreningarna Humlan och Jazz i Umeå ökat verksamhetsbidrag. Festivaler och internationella […]

Publicerat 9 februari, 2012

Hela Sveriges kulturhuvudstadsår

Att Umeå blir Europas kulturhuvudstad 2014 är hela Sveriges angelägenhet. Det var deltagarna överens om när Umeå bjöd in nationella kulturinstitutioner och myndigheter till en […]

Publicerat 7 februari, 2012

Elevernas möte med Chris Medina

Tre Midgårdselever fick chansen att träffa Chris Medina för en intervju innan hans uppträdande i Glashuset fredagen den 3 februari 2012. Här är deras reportage. […]