Publicerat 14 februari, 2012

Ekonomiskt stöd till nordisk barnkulturfestival

Planerna på en barn- och ungkulturfestival i Umeå 2014 ingår i ett projekt som ska främja kulturutbyte mellan ungdomar i nordiska länder. Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott beviljar 300 000 kronor till satsningen under förutsättning att Nordisk kulturfond också beviljar medel.

Finns det en ”nordisk identitet” bland unga i dag och vad betyder den? Umeå kommuns projekt ska försöka besvara frågan genom att låta barn och unga människor från de nordiska länderna träffas över landsgränserna i olika former för att utbyta idéer och kunskaper om konst och kultur.

Skapa tillsammans
Ungdomarna ska ges möjlighet att tillsammans skapa bilder, foto, film och musik och andra former av konst. Projektet vänder sig främst till barn och unga i åldrarna upp till 18 år.

– Vi tycker att satsningen är bra och beviljar den 300 000 kronor under 2012. Det är under förutsättning att en ansökan om medfinansiering från Nordisk kulturfond också beviljas, säger Sven-Olov Edvinsson (C), vice ordförande i Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott.

Projekt i tre delar
Idén om en årlig barnkulturfestival i Umeå för att ta tillvara och stimulera ungas intresse för konst och kultur ingick i Umeås ansökan om att utses till Europas kulturhuvudstad 2014. Det projekt som nu planeras är en utveckling av idén som då skissades fram. Projektet består av tre delar:

  • Digitala mötesplatser med verktyg och hjälpmedel så att unga ska kunna mötas på nätet, berätta om och utveckla sina intressen för och idéer kring konst och kultur.
  • Grupper av ungdomar som träffas och samarbetar både lokalt och mellan länder i Norden under 2013.
  • En fem dagar lång barn- och ungdomskulturfestival i Umeå 2014.

Styrs av unga
Ungas idéer och kreativitet ska styra projektet framåt och professionella konstnärer och pedagoger ska hjälpa till att utveckla och förvalta de former av konst som ungdomarna skapar.

Under hösten 2011 hölls en workshop med ungdomar från de nordiska länderna och Riga, som är Umeås partnerstad under kulturhuvudstadsåret 2014. Planerna på en nordisk festival i Umeå är ett första steg för att på sikt skapa en ännu större internationell kulturfestival för barn och unga.

Foto: Business Region Skåne. Attrib.-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Ekonomiskt stöd till nordisk barnkulturfestival