Publicerat 24 februari, 2012

Folkmusik över språkgränserna

Föreningen Umeå unga folkmusiker får bidrag från Kulturskjutsen för projektet Folkskandia 2012, ett folkmusiksamarbete för barn och ungdomar från Umeå, Verdal i Norge och Kaustinen i Finland.

Ett redan pågående samarbete mellan nordiska folkmusiker, pedagoger och deras elever har resulterat i flera möten i respektive länder. Årets möte äger rum i Finland i samband med folkmusikfestivalen i Kaustinen i juli 2012. Där ska ungdomarna delta i workshops, göra egna spelningar och vara med i gemensamma nordiska framträdanden. Ungdomar från Island, Tyskland och Luxemburg kommer också att delta.

Syftet med projektet är att öka kunskap och tydliggöra kulturella likheter och skillnader inom folkmusikens språk och ländernas traditioner genom sång och musik.

– Den sociala betydelsen är en viktig del i projektet, berättar Torbjörn Sundlöf, som är en av pedagogerna. Ungdomarna lär känna varandra och umgås över språkgränserna.

Föreningen Umeå unga folkmusiker får 20 014 kronor från Kulturskjutsen för att delta i arrangemanget sommaren 2012. Tanken är sedan att samarbetet ska fortsätta med en träff i Verdal i Norge 2013 och ett tredagarsevenemang i Umeå under kulturhuvudstadsåret 2014.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Folkmusik över språkgränserna