Publicerat 13 februari, 2012

Kulturrådet ökar stödet till Humlan och Jazz i Umeå

I sin fördelning av stöd till musikarrangörer har Kulturrådet, inför Umeås kulturhuvudstadsår 2014, gett föreningarna Humlan och Jazz i Umeå ökat verksamhetsbidrag.

Festivaler och internationella musikscener är områden som Kulturrådet väljer att förstärka. Arrangörer med ett varierat konsertutbud premieras i bidragsgivningen och Kulturrådet lägger stor vikt vid festivaler av såväl nationellt som internationellt intresse. Man vill att musiken ska nå en bred publik och även vara mötesplats för det professionella musiklivet.

Inför kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 har Jazz i Umeå och Humlan fått ökat stöd. Föreningen Jazz i Umeå, som bland annat arrangerar Jazz i Studion, får 480 000 kronor av Kulturrådet och Kulturföreningen Humlan, som arrangerar Umeå Open, Täfteåfestivalen och andra konserter, får 215 000 kronor.

I årets regleringsbrev har Kulturdepartementet instruerat Statens kulturråd att ”i sin bidragsgivning särskilt beakta Umeå Europas kulturhuvudstad 2014”.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Kulturrådet ökar stödet till Humlan och Jazz i Umeå