Publicerat 14 februari, 2012

Umeå2014 bidrar till bilderbokspris

”Krumelur – föreningen för unga ord i norr” vill instifta ett pris för årets svenska bilderbok och söker ekonomiskt stöd för det. Umeå 2014 bidrar med 40 000 kronor för priset 2012.

Bilderboken har en egen unik konstnärlig form, den ger upplevelser för både barn och vuxna och förtjänar därför ett pris, menar föreningen Krumelur. Föreningen vill årligen dela ut ett pris till både författare och illustratör för ”Årets svenska bilderbok” för att lyfta bilderbokens status som en egen konstform. Något motsvarande pris finns inte i dag.

Delas ut på Littfest
Krumelur söker ekonomiskt stöd för att finansiera priset och Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott beviljar ansökan med 40 000 kronor för 2012. Omkostnader för priset beräknas totalt bli 80 000 kronor för 2012.

Det första bilderbokspriset är tänkt att delas ut på litteraturfestivalen Littfest 2012 i Umeå och sedan följas upp av en utställning med bilder från vinnarboken på Bildmuseet under hösten 2012.

Lyfter fram ungdomslitteratur
”Krumelur – föreningen för unga ord i norr” består av bibliotekarier och författare med intresse för barnlitteratur. Föreningen är främst verksam i Umeåregionen, men också i länets övriga kommuner. Medlemmarna arrangerar läs- och skrivaktiviteter, författardagar och seminarier för att lyfta fram barn- och ungdomslitteratur.

Foto: Allie Bishop Pasquier. Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeå2014 bidrar till bilderbokspris