umealven

Publicerat 16 mars, 2012

River Stories: Älven som inspirationskälla

Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bevilja 6,5 miljoner för kulturhuvudstadsprojektet River Stories.
– Ett bra beslut för en jättebra satsning på kultur i hela länet och att göra kulturen ännu mer tillgänglig, säger Nina Björby, kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Projektet som ska drivas av Norrlandsoperan bedöms bland annat vara väl förankrat i länet och skapa en långsiktig plattform för hela länets kulturaktiviteter. Medlen disponeras ur det statliga anslaget för regionala utvecklingsinsatser.

River Stories bygger på att kulturer växt fram utmed länets älvar från fjällkedjan i väst till havet i öst. En källa till energi, transport av människor, timmer och mat men också som rekreationsplats. Projektet ska stärka samverkan mellan regionala kulturinstitutioner, olika aktörer i det fria musiklivet och kommunernas kulturverksamhet.

Kulturprogram för hela Västerbotten 2014
Målet är att skapa ett sammanhållet regionalt kulturprogram och tre turnéslingor och stärka, föryngra och skapa en grogrund för nya arrangörer i Västerbotten. River Stories ska samspela med Umeå 2014:s programplanering som hämtar inspiration från de åtta samiska årstiderna.

– Kultur är en livsnödvändighet för människorna som lever i Västerbotten. För att vi ska växa som människor, främja hälsan, stärka såväl oss själva som de som besöker oss och göra Västerbotten lockande behövs kulturen. I en förlängning betyder det att vi ligger ännu mer i framkant och skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt då vi genererar attraktiva livsmiljöer dit företag och arbetstillfällen förläggs, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret och beslutar om statliga medel till bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Foto: Mikaelf. Creative Commons: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | River Stories: Älven som inspirationskälla