Publicerat 26 april, 2012

Umeå2014 arbetar ihop med Riga2014

Den 23-24 april 2012 åkte fyra medarbetare från Umeå2014 till Riga för att arbeta tillsammans med kollegorna där och diskutera gemensamma frågor. Riga är den […]

Publicerat 26 april, 2012

Folkmusik från hela världen till Umeå

Umeå folkmusikförening får en Kulturskjuts för att möjliggöra ett samarbetsprojekt som startas i Slovenien och avslutas i Umeå under 2014. Projektet är en del i […]

Publicerat 26 april, 2012

Vill diskutera obekväm fråga genom konst

Katarina Pirak Sikku vill uppmärksamma de rasbiologiska tankar som fanns i Sverige under tidigt 1900-tal genom en konstutställning och seminarium under 2014. Projektet som hon […]

Publicerat 17 april, 2012

Crossing Boarders Camp får 363 000 kronor

Projektet Crossing Boarders Camp utmanar gällande normer för fritidsaktiviteter och ska ge tjejer tillträde till ett bredare utbud. Det ska genomföras i samband med kulturhuvudstadsåret 2014 och får […]

Publicerat 16 april, 2012

Hängmattemusik för hela världen

Hammock Sessions är en videomusikblogg med syftet att synliggöra Umeås och Västerbottens fantastiska musikliv. Projektet går ut på att filma spelningar med allt från lokala […]

Publicerat 12 april, 2012

Har du ett projektförslag som rör vinterkultur?

SkiUmeå2014 hjälper nu till att coacha dig som har en idé om ett nytänkande skidkulturarrangemang.  – Inget förslag är för litet! Det kan röra sig […]

Publicerat 12 april, 2012

Nya statliga miljoner till kulturprojekt

Flera institutioner i Umeå och kulturhuvudstadsprojekt har beviljats utvecklingsmedel i Kulturrådets senaste bidragsfördelning. Västerbottens län får en förstärkning på drygt fyra miljoner för kultursatsningar 2012. […]

Publicerat 3 april, 2012

Fair City – barnens världsutställning 2014

Världsutställningen Fair City visas i samband med invigningen av kulturhuvudstadsåret 2014. Utställningen kommer att ge en bild av hur Umeå skulle kunna se ut i […]

Publicerat 3 april, 2012

Få norrländska musikprojekt söker statligt stöd

Jonas Burman på Statens musikverk berättar om det ekonomiska stöd man kan söka från Musikplattformen. Den 2-24 april 2012 pågår den aktuella ansökningsperioden.  – Överlag […]