Publicerat 3 april, 2012

Få norrländska musikprojekt söker statligt stöd

Jonas Burman på Statens musikverk berättar om det ekonomiska stöd man kan söka från Musikplattformen. Den 2-24 april 2012 pågår den aktuella ansökningsperioden. 
– Överlag är det väldigt få från Norrland som söker bidrag, säger han.

Musikplattformen arbetar med att koordinera, koppla samman och inspirera till nya gränsöverskridande arbeten. Musikplattformen fördelar även ekonomiskt stöd till nyskapande samverkansprojekt – som både individer eller redan etablerade organisationer kan söka.

– Syftet med Musikplattformen är att stärka musiklivet genom att främja samverkansprojekt över gränser. Med gränser menar vi inte bara genrer och kategorier utan även samarbeten mellan det fria musiklivet och institutioner, nationella gränser, eller där olika kulturer möts, förklarar Jonas Burman och ger som exempel när ett band som Refused möter NorrlandsOperans symfoniorkester.

Jonas Burman, som själv är född och uppvuxen i Umeå, berättar att det är få aktörer från just Västerbotten och Norrbotten som ansöker om bidrag.

– Senaste omgången var det 425 projekt som sökte, 49 av dem beviljades nära 12 miljoner kronor. Väldigt få av de som söker är från Norrland, berättar Jonas, som vill uppmana folk att söka till nästa ansökningsperiod som startar 2 april och sträcker sig till den 24 april 2012. Där ska minst 10 miljoner kronor fördelas.

Projekt som tidigare fått stöd från Musikplattformen verkar inom allt från hiphop till barock, i Sverige och utomlands.

Musikplattformen tillhör Statens musikverk, en av de statliga myndigheter som fått regeringens uppdrag att i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas Kulturhuvudstad 2014.

– Det finns så många bra idéer här till kulturhuvudstadsåret och det är jättekul. Umeå har bra förutsättningar för samverkansprojekt med bland annat Bildmuseets fantastiska salar, Umeå Open och Scharinska – som är ett föredöme för andra städer i Sverige.

Om debatten kring Scharinska där det bland annat väckts en diskussion kring vad som räknas som ”finkultur” eller ”fulkultur” berättar Jonas att det finns många projekt som strävar efter att lösa upp dessa gränser.

– Generellt tycker jag att debatten om fin/fulkultur har minskat, och många strävar efter att utmana- och lösa upp dessa gränser. Inom all kultur finns olika smaker, därför måste det vara öppet för alla att själva välja vad man vill ha inom det här enorma utbudet, säger Jonas Burman.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Få norrländska musikprojekt söker statligt stöd