Publicerat 8 maj, 2012

Nystart för filmnätverk

Snart drar projektet FilmArc 2.0 igång med en satsning på kompetensutveckling inom rörlig bild. Det är ett samarbetsprojekt mellan de nordliga delarna av Sverige, Norge och Finland.

Region Västerbotten kommer att gå in med 2 miljoner kronor utav en budget på nära 3 miljoner kronor. FilmArc 2.0 är en fortsättning på det tidigare projektet FilmArc, som handlade om affärsutveckling inom rörlig bild för att skapa nya jobb, företag och stärka tillväxten inom branschen. FilmArc 2.0 bygger vidare på det kontaktnät som skapades från förra projektet, men kommer att satsa ännu mer för att stärka och utveckla kompetenser inom rörlig bild.

– Som marknaden ser ut idag inom rörlig bild är det viktigt att titta utanför regionernas gränser för att öppna upp för den internationella scenen och marknaden, säger Fredric Larsson, verksamhetsledare för Film i Västerbotten. Man måste våga satsa mer på kunder och talanger från andra länder.

Målet med projektet är att öka, bredda och utveckla företags och frilansares nätverk och kunskap, och öppna upp för mer internationell marknad. Projektet kommer att pågå mellan 2012 och 2014 och involverar över 250 företag inom den audiovisuella industrin och närmare 400 frilansare.

– FilmArc-projektet gjorde att nya bolag kunde utvecklas, mycket tack vare det kontaktnät de fick genom projektet, säger Fredric Larsson. De är så otroligt skickliga, och ligger så långt fram på marknaden. Vi hoppas att de kan fungera som inspiration för andra.

För mer information om Film i Västerbotten, se www.filmivasterbotten.com.

Foto: thebigo. Creative Commons: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Nystart för filmnätverk