Publicerat 3 maj, 2012

Rock Art in Sápmi – med hällkonst som inspiration

Startskottet har gått för Västerbottens museums stora projekt inför kulturhuvudstadsåret 2014, Rock Art in Sápmi. Tillsammans med alla länsinstitutioner och flera konstnärer skapas just nu föreställningar, skolprogram och utställningar med utgångspunkt i de förhistoriska hällkonstbilderna.

Under två dagar har deltagare i projektet Rock Art in Sápmi samlats för att lära sig mer om hällkonst och hällmålningar – de bilder som människor ristade i berg och sten för tusentals år sedan. Dessa bilder är utgångspunkten för ett omfattande arbete som just har startat.

– Det unika med det här projektet är det breda samarbetet, dels mellan institutioner och enskilda konstnärer, men också gränsöverskridande i sina aktiviteter. Här möts till exempel Monica L Edmondsons glaskonst och Carmen Olssons dans i samma rum, berättar projektledaren Kristina Kalén.

Kunskapsinhämtning
För att alla deltagare ska ha samma kunskapsbas att stå på, har arkeologiprofessor Thomas Larsson bjudit på en föreläsningsdag, där han berättade om aktuell forskning och visade goda exempel på hällbilder i Sápmi.

– Hällbilder är oerhört intressanta och kan ge oss förståelse för hur människor rörde sig över områden, hur man levde och vad som var centralt i deras liv, berättar Thomas Larsson och ger exempel på platser som är värda att besöka. Alta i Norge har fantastiskt fina hällmålningar, liksom Nämforsen i Ångermanland.

Nu ska Norrlandsoperan, Västerbottensteatern, Girón Sámi Teàther, konstnären Gunilla Samberg, berättaren Love Ersare, Västerbottens museum och de andra deltagarna vända och vrida på hällkonstbilderna och begreppet, och själva skapa.

Nyfikenhet som metod
Susanne Sundström är arkeolog på Västerbottens museum och möter många skolelever i sitt arbete. Hon menar att barns naturliga nyfikenhet kommer väl till pass i det här arbetet. Ungefär 15 skolklasser runt om i länet ska få besök av arkeologer och pedagoger, och reflektera över vilka spår vi lämnar efter oss idag – är till exempel graffiti nutidens hällmålningar?

Fakta om Rock Art in Sápmi
I projektet deltar Västerbottensteatern, Norrlandsoperan, Giron Sámi Teáther, Museum Anna Nordlander, Skellefteå museum, Skogsmuseet, Umeå universitet, Konstfrämjandet i Västerbotten, Gunilla Samberg, Love Ersare och Monica L Edmondson. Rock Art in Sápmi finansieras av Umeå2014, Region Västerbotten, Kulturrådet och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Bilden: Spraymålad snövägg på Gammlia. Foto: Petter Engman.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Rock Art in Sápmi – med hällkonst som inspiration