Publicerat 27 juni, 2012

”Det är viktigt att företag engagerar sig i kultur”

– Umeå2014 är en framtidsinvestering med många positiva effekter för Umeås utveckling. Tyvärr saknar dock många företag kunskaper om kulturens betydelse, säger Krister Olsson, Balticgruppen.

Han anser att kulturen är en viktig del av våra liv och att vi fått en ”fantastisk chans” att visa upp Umeå under kulturhuvudstadsåret 2014.

– Att man får upp ögonen för oss, även internationellt, är bra för tillväxten i Umeå.

Ett rikt kulturliv, utbrett idrottsliv, kvalitativa skolor och bra boende är viktigt för oss som ska leva här. Är Umeå en attraktiv plats är det lättare att få folk att flytta hit och att anställa kvalificerad arbetskraft.

Kulturen betydelsefull för Umeås framtid
Krister Olsson tror att företagen i Umeå insett att Umeå2014 är viktigt.
– De satsar dock alldeles för litet och de kunde vara fler. Många företag har inte lärt sig vad kultur är, vad den innebär och betyder för Umeås framtid. Hur viktigt det är de själva tar större ansvar, engagerar sig och deltar. Mår Umeå bra mår vi bra som företag.

Enligt Krister Olsson kommer näringslivet, i ett framtidsperspektiv, få ta ett större samhällsansvar än tidigare.
– Minskade kommunala budgetar påverkar infrastrukturen, vård, skola och omsorg. Vare sig de vill eller inte kommer företagen att behöva ta socialt ansvar som ett komplement.

”Konstupplevelser ska man inte ta betalt för”
Under tidigt 1950-tal blev Krister Olsson intresserad av konst och arkitektur.
– Jag ärvde min pappas arkitekturintresse. Men det blev min dotter som blev arkitekt, säger han med ett leende.

Ett möte med galleristen Stefan Andersson, på 1980-talet, väckte Krister Olssons intresse för skulptur. Tillsammans skapade de internationellt kända Umedalen skulptur där Balticgruppen köper in verk av de utställande konstnärerna till den permanenta skulpturparken. Parken är gratis för alla att besöka.

– Konstupplevelser ska man inte ta betalt för. Ska folk uppskatta konst och kanske lära sig mer om den anser vi i Balticgruppen att det är självklart att bjuda på sådana upplevelser.

Krister Olsson och Balticgruppen har nyligen byggt Bildmuseet i Konstnärligt campus och bygger nu Umeås nya kulturhus. Under åren har Balticgruppen även sponsrat bland annat kulturen i Umeå.

Vilka av era kultursatsningar är du mest nöjd med?
– Sponsringen av NorrlandsOperan och satsningen på skulpturparken.

Hur kommer Balticgruppens satsning på Umeå2014 se ut?
–Vi kommer att satsa totalt 10–15 miljoner kronor på 4–5 egna projekt. Vilka dessa blir är ännu inte klart. Som delägare i Ålö, kommer vi att förlägga större konferenser här under 2014, vilket även andra företag kunde göra. Konferensdeltagare lyssnar och luktar på staden och sprider sina intryck och erfarenheter vidare runt om i världen. Ett lyckat 2014 innebär att folk blir nyfikna på Umeå och vill komma tillbaka. Jag vill att Umeå2014 blir en mycket, mycket lyckad satsning och att denna fortsätter att utvecklas även efter 2014.


FOTNOT: Sedan intervjun gjordes har det blivit klart att Balticgruppen satsar 5 miljoner kronor på NorrlandsOperans utomhusopera Elektra som görs i samarbete med den katalanska scenkonstgruppen La Fura Dels Baus och kommer engagera många Umeåbor i samarbete med flera internationella samarbetspartners.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | ”Det är viktigt att företag engagerar sig i kultur”