Publicerat 18 juni, 2012

Litteraturprojekt och körfestival i programmet

Umeå2014 arrangerade måndag 18 juni 2012 en presskonferens där två projektägare presenterade sitt arbete inför kulturhuvudstadsåret. Kammarkören Sångraft berättade om A Choral Midsummer Light’s Dream och Umeå Legend Club presenterade att det kommer 2014 nya Västerbottensförfattare. Programmet fylls på löpande – det första tryckta ”förprogrammet” kommer i början av 2013 och huvudprogrammet i slutet av 2013. Men på Umeå2014:s webbplats ska programmet uppdateras kontinuerligt.

Projektet 2014 nya Västerbottensförfattare vill ge barn och unga möjlighet att skriva och ge ut egna böcker fram till kulturhuvudstadsåret. Föreningen Umeå Legend Club och berättarföreningen Tellus är initiativtagare till projektet som ska ge Västerbotten minst 2000 nya, unga författare till 2014. Projektet ska genomföras i samarbete med bland annat skolor och bibliotek i stadsdelar och i länet. Till en början är Hedlundaskolan, Ålidhemsskolan och Östra Ersbodaskolan med i projektet. Det utgår från en litteraturpedagogisk modell som tagits fram av berättarföreningen Tellus och som ska göra det möjligt för alla, men kanske främst barn och unga att skapa egna böcker. Projektet är tänkt att avslutas med en stor bokmässa i maj 2014, då de nya författarna får presentera sina böcker.

Föreningen Tellus är verksam i flera berättarprojekt på flera håll runt om i landet, med sitt huvudkontor i Uddelvalla. Umeå Legend Club är en mångkulturell sportklubb som driver integrationsprojekt och läsfrämjande verksamhet i samarbete med bland andra Länsbiblioteket i Västerbotten.

Kammarkören Sångkraft arbetar med att planera festivalen A Choral Midsummer Light’s Dream som ska äga rum i Umeå midsommarveckan den 16–21 juni 2014. Huvudarrangör är Sångkraft, som kommer att ta hjälp av flera andra körer i regionen. Sex internationella körer, de bästa inom sina respektive genrer, ska bjudas in till festivalen och man hoppas kunna anlita den amerikanske tonsättaren Eric Whitacre till att komponera ett nytt verk som ska framföras av alla körerna som deltar i festivalen. Festivalen ska innehålla olika typer av konserter, men också workshops och masterclasses. Tanken är att sångarna – även de som är med i professionella körer – ska kunna lära av varandra. Redan innan Sångkraft börjat med att marknadsföra festivalen har många intresserade, till och med en kör från Sydney i Australien, hört av sig och vill vara med.

Kammarkören Sångkraft leds av Leif Åkesson, som också är konstnärlig ledare för festivalen. De har vunnit körtävlingar, både i Sverige och utomlands. I körfestivalen ska så många körer som möjligt i regionen engageras genom sångframträdanden och festivalarbete.

Bilden: Raad Al-Duhan, Umeå Legend Club, Linda lendin, berättarföreningen Tellus, och Joakim Bergqvist, Kammarkören Sångkraft.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Litteraturprojekt och körfestival i programmet