Publicerat 14 juni, 2012

Startskott för arbetet med tillgänglighet inför 2014

Ett tjugotal personer med olika erfarenheter av arbete med tillgänglighetsfrågor deltog måndag 11 juni 2012 på Umeå2014:s seminarium om tillgänglighet. Syftet med mötet var att diskutera tillgänglighetsarbetet inför, under och efter kulturhuvudstadsåret.

Dagen syftade även till att skapa diskussion kring frågan och låta aktörerna dela med sig av sina erfarenheter för att på så vis inspirera varandra. Tillsammans spånade deltagarna på idéer för hur tillgänglighet ska få en mer tydlig roll i kulturhuvudstadsårets genomförande, men även vad gäller kommunens långsiktiga vision.

– Förhoppningen är att tillsammans kunna synliggöra frågan på ett sätt som inte gjorts i kulturhuvudstadssammanhang tidigare, säger Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare på Umeå2014.

Tillgänglighet är ett stort begrepp, men som i det här fallet används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. På mötet diskuterades inte bara lokalers fysiska egenskaper, utan även tillgången till information, exempelvis på webben.

Med på mötet var bland annat Ulrika Sonn, marknadschef på Göteborgs Stadsteater, som berättade om Stadsteaterns 10-åriga förändringsarbete vad gäller tillgänglighet.

Scandic hotels handikappambassadör Magnus Berglund talade om vikten av att inte göra tillgänglighet till en ”särfråga” utan att arbeta med likabehandling så långt möjligt.
– Alla människor – oavsett om de har funktionshinder eller inte – är mina gäster, tydliggjorde Magnus Berglund, som även pratade om tillgänglighet som tillväxtfaktor.

Seminariet var bara startskottet på tillgänglighetsarbetet och fler liknande möten kommer att anordnas framöver.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Startskott för arbetet med tillgänglighet inför 2014