Publicerat 23 juli, 2012

Vilken svensk stad blir kulturhuvudstad 2029?

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om i vilken turordning länderna får nominera städer som ska få titeln 2020-2033. Umeå är ju redan utsedd till Europas kulturhuvudstad 2014 och enligt förslaget är det Sveriges tur nästa gång 2029.

Det nuvarande projektet löper fram till 2019 och i det nya förslaget, som löper fram till 2033, anges i vilken turordning länderna får nominera städer som ska få titeln Europas kulturhuvudstad. Utöver de två medlemsstater som delar på titeln varje år föreslås även att EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer ska kunna nominera en europeisk kulturhuvudstad vart tredje år. Europaparlamentet och rådet kommer att diskutera förslaget och ska före slutet av 2013 fatta ett beslut om hur det ska fungera i framtiden.

– Europeisk kulturhuvudstad är ett av de mest synliga och framgångsrika initiativ som EU inlett. Initiativet lyfter fram EU:s fantastiska kulturella rikedom och mångfald, samtidigt som det fungerat som en katalysator för städers omvandling, vilket både gagnar lokalbefolkningen och besökare. Kampen i medlemsstaterna om att få vara kulturhuvudstad är tuffare än någonsin, vilket är ett bevis på titelns varaktiga värde och dragningskraft, säger kulturkommissionären Androulla Vassiliou.

I kommissionens förslag bibehålls huvuddragen och strukturen i det nuvarande projektet, i synnerhet ska rätten att nominera en kulturhuvudstad fortsätta att rotera mellan EU-länderna. Urvalskriterierna ändras så att de potentiella kulturhuvudstäderna får mer utförlig vägledning, vilket också stärker det övergripande förfarandet för urval och övervakning av de berörda städerna. Större tonvikt läggs på initiativets förmåga att stimulera långsiktig tillväxt och stadsutveckling, på evenemangets europeiska dimension och på kvaliteten på de kulturella och konstnärliga händelserna under året.

Förslaget bygger på flera utvärderingar av det nuvarande projektet. De visar att initiativet Europeisk kulturhuvudstad medför många fördelar för städer och regioner. Även om det fortfarande i första hand är ett kulturevenemang skapar det betydande sociala och ekonomiska vinster, särskilt när evenemanget är en del av en långsiktig utvecklingsstrategi för kulturen.

Foto: Richard Matthews. Creative Commons: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Vilken svensk stad blir kulturhuvudstad 2029?