Publicerat 12 september, 2012

600 000 kronor till dansprojektet Staden

Dansgruppen Nomo Daco har beviljats 600 000 kr av kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott för projektet Staden. Det omfattar ett samarbete med Arkitekthögskolan, det lokala konstlivet, ideella föreningar samt konstnärer verksamma i Danmark, Frankrike, Vietnam och Turkiet.

Dansgruppen Nomo Daco vill med projektet Staden skapa ett allkonstnärsverk med nya kopplingar mellan design, arkitektur och scenkonst. I fokus står frågan vad en stad är och kan vara och verkligheten i Umeå.
Projektet har en kärna med ett stort allkonstnärsverk som visas i Umeå under en vecka, men det ska även bestå av individuella moduler som under året visas på olika orter i regionen.

Ska bli en ny upplevelse
Varje del kan vara fristående, med fem delar som kan spelas i regionen på mindre scener och i alternativa scenrum. Dessa delar kan de internationella konstnärerna ta med hem och visa i sitt hemland. Under skapandeprocessen genomförs dessutom öppna visningar, workshops och föreläsningar.

– Det här är ett stort och spännande projekt där vi kommer att ge Umeåpubliken något de aldrig tidigare upplevt, säger Tove Skeidsvoll, koreograf och dansare i danskollektivet Nomo Daco. Vi kommer att sammanföra gästande internationella professionella danskonstnärer med representanter för det lokala föreningslivet.

Halva summan först
Samarbetet med Konstnärligt campus och Arkitekthögskolan ska bland annat utmynna i att en stor scenbild byggs upp på Konstnärlig campus. Dessutom finns en arkitekt med i det konstnärliga teamet för föreställningen.
Nomo Daco söker pengar även från Kulturrådet och andra finansiärer. Kulturhuvudstadsutskottets beslut blev att 300 000 kr utbetalas under 2013 och lika mycket under 2014, efter godkänd rapportering till Umeå2014.

Illustration: Peter Öhgren.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | 600 000 kronor till dansprojektet Staden