Publicerat 5 september, 2012

Bevingade artister tillbaka i Umeå i april 2014

Umeå får egna kulturfåglar i Umeå2014-projektet Fåglarna visar vägen
– Fåglar är artister som visar upp sig, sjunger, dansar och inspirerar. Nu kommer de även sprida kunskap om Umeå runt om i världen, säger Per Hansson, forskare vid SLU, ornitolog, styrelsemedlem i Umeå fågelförening och initiativtagare till projektet.Via satellitsändare, i en minimal sele på fågelryggen, webb och appar, kan alla följa kulturfåglarna när de flyttar från Umedeltat genom Europa till Asien eller Afrika och tillbaka igen.

– Kunskap om Umeå kommer att spridas, kontinuerligt, genom aktiviteter efter flyttvägarna och samarbete med kulturarbetare på orter där fåglarna väljer att rasta. Fåglarna blir budbärare, en länk mellan olika kulturer och visar vägen till Umeå, säger Per Hansson som driver projektet tillsammans med Gunnar Selstam, professor vid Molekylärbiologiska institutionen vid Umeå universitet.

Vilka fåglar är aktuella som Umeås kulturfåglar?
– Typiskt norrländska fåglar som flyttar långt exempelvis blå kärrhök, svartsnäppa och fjällgås.

I projektet bryts även ny vetenskaplig mark.
–  Eftersom kulturfåglarnas flytt oavbrutet kartläggs via satellitsändarna kan vi bidra med ny forskning och ökad kunskap om de nordsvenska fåglarna. Hur de flyttar, vilka rastplatser de traditionsenligt uppsöker och som bör skyddas och lämnas fria från exploatering. En stor del av den svenska fågelkunskapen är idag baserad på ringmärkning i södra Sverige och på helt andra fågelpopulationer än de vi har i norra Sverige, säger Per Hansson.

Med 110 000 kr från Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott är de första fyra satellitsändarna á 20 000–30 000 kr säkrade. Dessutom bidrar SLU i Umeå med 100 000 kronor avsedda för databashantering.
– Sändarna beräknas ge signaler i cirka fem år så vi kommer att följa fåglarna även efter 2014, berättar Per Hansson.

Tanken är att det ska bli minst tio kulturfåglar.
– Men då krävs ytterligare medel. Inom kort kommer vi att erbjuda företagare att sponsra och namnge en fågel var. Det blir ett helt nytt sätt att stödja och visa ansvar för naturvärde och miljöarbete.

2014 ett tillfälle att skapa nya kontakter
För Per Hansson är det viktigt att engagera sig i Umeå2014.
– Som kommuninnevånare vill jag dra mitt strå till stacken. Jag drivs av en vilja att fler ska få upp ögonen för dessa bevingade artister. Kulturhuvudstadsåret är ett utmärkt sätt att nå ut och att skapa kontakter för framtiden.

I Umedeltats fältstation kommer kulturfåglarna, våren 2013, att förses med satellitsändarna. Dessutom får de färgringar med kulturhuvudstadslogga.

– I slutet av april 2014 är kulturfåglarna tillbaka i Umeå igen. Då vet vi var de har varit och kan visa upp projektet, säger Per Hansson.

Inom ramen för projektet Fåglarna visar vägen planeras samarbeten med pågående skandinaviska och europeiska fjällgåsprojekt samt med Grans sameby om fjällgäss och andra fjällfåglar. Dessutom utomhushappenings och kulturevenemang med fågeltema.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Bevingade artister tillbaka i Umeå i april 2014