Publicerat 24 september, 2012

En helt normal festival

Ögonblicksteatern får en kulturskjuts från Umeå2014 som medfinansiering till årets Festival Normal och för att lägga grunden för den upplaga av festivalen som kommer att äga rum under kulturhuvudstadsåret 2014.

Festival Normal 2012 äger rum 11–14 oktober på flera platser i Umeå och bjuder på scenkonst, föreläsningar och workshops. Syftet med festivalen är också att stärka nätverk och kunskapsutbyte mellan scenkonstgrupper som arbetar professionellt med tillgänglig scenkonst.

– Festival Normal är en scenkonstfestival med konstnärlig höjd, bredd och spets. Fokus ligger på scenkonst som problematiserar våra föreställningar om vad som är ”normalt” genom att arbeta med, för och om personer med funktionsnedsättning. Detta är viktigare än någonsin när strålkastarljuset riktas mot Umeå inför och under kulturhuvudstadsåret 2014, säger Elinn Bolonassos på Ögonblicksteatern.

Sedan ett par år tillbaka driver Ögonblicksteatern Projekt Normal – vägar tills scenkonsten för personer med funktionsnedsättning. Projektet är Ögonblicksteaterns sätt att tillgängliggöra scenkonsten för både utövare och publik.

– Scenen ska spegla verkligheten och det gör vi genom att låta flera olika sorters kroppar och berättelser ta plats, säger Elinn Bolonassos. Vi vidareutbildar personer med funktionsnedsättning inom scenkonst och arbetar i dag med en integrerad ensemble.

Festivalen innehåller samarbeten mellan det fria teater- och organisationslivet och kommunal verksamhet, samt intresseorganisationer och nationella teatergrupper m.m. Den inkluderar en publik som inte brukar prioriteras när det gäller kulturevenemang. Festivalen 2012 arrangeras i samarbete med Teatercentrum Norra regionen, Ögonblicksteatern, Umeå Teaterförening, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västerbotten, NorrlandsOperan, Kulturstorm, Umeå kultur, Hamnmagasinet och Kulturcentrum för barn och unga. Inför festivalen 2014 finns planer på att samarbeta med fler teaterkompanier i Sverige och i andra länder.

Ögonblicksteatern får 20 014 från Kulturskjutsen för att kunna genomföra Festival Normal med ett intressant program med professionella grupper 2012, samt förbereda inför festivalen 2014, som ska vara extra stor och lockande för besökare under kulturhuvudstadsåret.

Läs mer om Kulturskjutsen

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | En helt normal festival