14milj2

Publicerat 2 oktober, 2012

14 miljoner till projektet River Stories

River Stories, ett bärande projekt för kulturhuvudstadsåret 2014, garanteras 14 miljoner kronor i bidrag från Umeå kommunkoncern, enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.

River Stories fanns med redan i Umeå kommuns fördjupade ansökan om att bli Europas kulturhuvudstad 2014. Målet är att till 2014 skapa ett sammanhållet regionalt kulturprogram och en serie av föreställningar som turnerar i länet. Delmål är att nå ökat regionalt engagemang och deltagande, att definiera och kreera samlings- och spelplatser samt att öka lokala aktörers aktiviteter och samverkan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att kommunkoncernen garanterar 14 miljoner kronor, varav 6 miljoner säkerställs av Umeå kommun.

– Vi återkommer om detaljerna kring finansieringen, säger Lennart Holmlund (S), ordförande, kommunstyrelsen Umeå kommun.

Övriga finansiärer av projektet är Region Västerbotten, Statens kulturråd och olika sponsorer.

Foto: Nils Öhman. Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | 14 miljoner till projektet River Stories