Publicerat 16 oktober, 2012

Corners visar upp Europas fyra hörn

Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott har beviljat 2,4 miljoner kronor som medfinansiering av EU- projektet 4-Corners of Europe. Förutsättningen är att EU beviljar projektansökan, som totalt omsluter 42 miljoner kronor.

I projektet 4-Corners hämtar ett 40-tal konstnärer och forskare inspiration till nya verk i mötet med människor och platser i Europas utkanter. Projektet  är ett flerårigt samarbete mellan kulturorganisationer i Europa. Målet är att utveckla, producera och turnéra med verk fyllda av berättelser från Europas hörn.

Det som rör nu Umeå2014 i nästa fas är första hand 6-8 utställningar/aktiviteter med konstnärer från Umeå, Kroatien, Serbien och Nordirland samt medskapande av skolelever, ungdomar och seniorer i Umeå.

Projektet blickar också in i framtiden genom deltagande av San Sebastian, som är Europas kulturhuvudstad 2016, Gdansk i Polen, som kandiderade för samma år, och Puglia, Italien, som kandiderar 2019.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Corners visar upp Europas fyra hörn