Publicerat 29 oktober, 2012

Forskningsprojekt om Umeå2014 får 3,7 miljoner

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat närmare 3,7 miljoner kronor till forskare vid Handelshögskolan i Umeå för att de ska studera hur Umeå utvecklas till Europas kulturhuvudstad 2014.

Nils Wåhlin, universitetslektor vid Handelshögskolan, är huvudsökande för projektet Strategi, design och organisering i städers utvecklingsprocesser, som fokuserar på Umeå som kulturhuvudstad.

– Hur delaktighet och nya finansieringsformer påverkar organiseringen samt hur samspelet med medborgarna påverkar strategiutvecklingen utgör väsentliga delar i genomförandet av forskningsinsatsen, säger Nils Wåhlin.

Projektet har tilldelats närmare 3,7 miljoner kronor för tre år och ska genomföras tillsammans med ekonomie doktor Malin Näsholm och professor Tomas Blomquist vid Handelshögskolan.

– Det blir inspirerande att på nära håll följa de innovationsprocesser som finns i Umeå just nu och att närmare kartlägga den innovationskraft som sprider sig i olika nätverk, säger Tomas Blomquist, professor och forskningsansvarig för högskolans forskningsprofil om Projekt, innovation och nätverk.

Projektet är ett av sex stycken vid Umeå universitet som får medel av Riksbankens Jubileumsfond. Totalt fördelar fonden i år drygt 332 miljoner kronor och 18 miljoner går till Umeåforskare.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Forskningsprojekt om Umeå2014 får 3,7 miljoner